Skip to main content

Venujte 2% zo svojich daní občianskemu združeniu Sever

Ďakujeme!Vyplnené tlačivo môžete priniesť aj do sakristie po ktorejkoľvek sv. omši do 23. apríla.

Ušetríte tak čas strávený na daňovom úrade 🙂


Naše aktivity