Venujte 2% zo svojich daní občianskemu združeniu Sever

Ďakujeme!Vyplnené tlačivo môžete priniesť aj do sakristie po ktorejkoľvek sv. omši do 23. apríla.

Ušetríte tak čas strávený na daňovom úrade 🙂


RKC Farnosť Martin - Sever
Jilemnického 59, 036 01 Marin
+421950428128 | fara@martinsever.sk

SK70 0200 0000 0039 0092 2557 (podpora farnosti)
SK93 0900 0000 0051 2688 3956 (podpora rekonštrukcie presbytéria)

ochrana osobných údajov