Ďakujeme všetkým, ktorí aj v roku 2019 podporili 2% z daní našu farnosť prostredníctvom občianskeho združenia SEVER. 

História občianskeho združenia SEVER /alebo Prečo SEVER?/

Občianske združenie SEVER bolo zaregistrované MV SR dňa 26. 10.  2006. Založili ho ľudia, ktorí cítili potrebu riešenia problémov mládeže, predovšetkým vytvorením  priestoru pre voľnočasové aktivity.
Sídlo o.z. je na Sídlisku Sever v Martine. V tejto časti mesta je okrem 5 panelových sídlisk 6 základných škôl, ale skoro žiadne možnosti na trávenie voľného času mimo školy. Dosť časté sú negatívne prejavy správania mládeže /poškodzovanie vecí, drogy .../. Vďaka darovaným 2% z dane sa od vzniku mohlo uskutočniť množstvo aktivít – detské tábory, spevokol, mládežnícka čajovňa, futbal, výsadba zelene, turistické výlety, besedy s známymi osobnosťami, koncerty, festivaly, detské majálesy a plesy. Aktivity organizovali dobrovoľníci, pričom sa využili aj ľudia v sociálnej núdzi a absolventi škôl.
Pri napĺňaní svojich cieľov SEVER úzko spolupracuje s Farnosťou Martin-Sever a jej pastoračným centrom sv. Cyrila a Metoda.  

Kontaktné údaje

Sever, o.z.

Jilemnického 59, 036 01 Martin

Právna forma: občianske združenie

Štatutárni zástupcovia: ICLic. Mgr. Štefan Vančo, predseda, PhDr. Miroslava Mužilová, podpredseda

IČO: 37807684

Bankové spojenie: SK09 0900 0000 0051 5250 9570

Telefón: 0950 428 128

E-mail: ozsever@martinsever.sk

& RKC Martin - Sever.
+421950428128 | fara@martinsever.sk

ochrana osobných údajov