Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

Detský tábor Zubák 2019

Sever, o.z. v termíne 15. – 20. júl 2019 s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja zorganizoval detský pobytový tábor v Zubáku. Tábora sa zúčastnilo 50 detí s 10 animátormi. Veková skupina detí, ktoré sa zúčastnili tábora je 6-14 rokov, bývajúcich v Martine.  

Deti navštívili rozhľadňu nad obcou, kaplnku sv. Vendelína, oboru s diviakmi na konci obce a zrúcaninu hradu Lednica. Dozvedeli sa o liečivých prameňoch v Nimnici, či Vršateckých bralách. Animátori sa snažili deťom vštepovať ako sa v prírode vhodne správať a chrániť ju. K tomu boli zamerané krátke edukačné prednášky, rôzne hry, výlety, zážitkové, demonštračné a popularizačné aktivity, ako napríklad prechádzky v prírode, spoznávanie miestnej fauny a flóry, určovanie podľa atlasu.

Cieľ podujatia bol splnený, avšak bude potrebná ďalšia práca s deťmi, aby si vedomosti, zručnosti a návyky vštepili hlbšie do svojho povedomia. K tomu budú slúžiť ďalšie aktivity, ktoré organizuje Sever, o.z. pre deti dlhodobo a pravidelne viackrát do roka a ktorými plánujeme udržať tento projekt.


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov