Prvé sväté prijímanie

K prvému sv. prijímaniu môže pristúpiť každý kresťan, ktorý je pokrstený, dokáže spoznať a oľutovať svoje hriechy, vie sa vyspovedať a rozlíšiť obyčajný chlieb a víno od Kristovho Tela a Krvi.


V zásade rozlišujeme 2 vekové hranice pre prípravu k prvému sv. prijímaniu:

a) mládež nad 14 rokov a dospelí. V takomto prípade je potrebné prísť osobne na farský úrad v úradných hodinách a dohodnúť sa na individuálnej príprave s kňazom.

b) deti od 3. ročníka ZŠ a staršie, sa zúčastňujú prípravy v kostole a na fare (nie v škole!) počas školského roka.
Nakoľko termín na prihlásenie detí už vypršal a začíname s prípravou, už nie je možné prihlásiť ďalšie deti pre tento školský rok.
Ak napriek tomu máte záujem o prihlásenie vášho dieťaťa, prosíme, počkajte na nové prihlasovanie, ktoré bude na prelome augusta/septembra 2021. Ďakujeme.

Príprava na prvé sv. prijímanie

Milí rodičia, bližšie informácie ohľadom prvého sv. prijímania nájdete, keď kliknete na nasledujúci odkaz:


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov