Skip to main content

Rekonštrukcia presbytéria

Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie

Vízia projektu

Opis projektu

Relikvie
do oltára

Fotogaléria stavby
zadnej steny

NOVÉ:
Fotogaléria stavby
oltára a ambony

Svedectvá z prestavby


Ako pomôcť?

V tomto roku sa plánujeme pustiť do 2. etapy rekonštrukcie presbytéria. Chceli by sme postaviť to najdôležitejšie, a to nový oltár, ambonu a bohostánok. Predpokladaná cena investície podľa starých cien bola 60 000 €. Momentálne sme oslovili viac firiem, ktoré riešia technické možnosti a cenové ponuky.

Zároveň vidíme, že sa zdvihli ceny všetkého, čo je záťažou pre rodinné rozpočty. Preto sme sa rozhodli, že ďalšie mimoriadne zbierky na rekonštrukciu presbytéria nateraz nebudú. Nejaké prostriedky na účtoch máme. Ak by sa stalo, že by peniaze chýbali, oslovíme vás, až keď to bude aktuálne.

Samozrejme, ak by ste aj tak chceli na presbytérium prispieť, môžete tak urobiť:

 • vhodením milodaru do označenej pokladničky, ktorá je v kostole na stolíku s novinami

 • poukázaním finančných prostriedkov na účet, ktorý je vyhradený na tento účel:

IBAN: SK93 0900 0000 0051 2688 3956

 • naskenovaním platby priamo vo vašom internetbankingu:

Ďakujeme za každú pomoc!

Postup realizácie

 • Osvetlenie presbytéria:

  ZREALIZOVANÉ

 • Osvetlenie kostola:

  ZREALIZOVANÉ

 • Vitrážové okná – kríž:

  ZREALIZOVANÉ

 • Omietka prednej steny:

  ZREALIZOVANÉ

 • Maľovka prednej steny:

  ZREALIZOVANÉ

 • Zakúpenie drevených prvkov:

  ZREALIZOVANÉ

 • Montáž drevených prvkov:

  ZREALIZOVANÉ

 • Osvetlenie kríža:

  REALIZUJEME

 • Zariadenie presbytéria:

  ZREALIZOVANÉ

 • Zakúpenie kameňa:

  ZREALIZOVANÉ

 • Vymurovanie oltára:

  ZREALIZOVANÉ

 • Vymurovanie ambony:

  ZREALIZOVANÉ

 • Osadenie kameňa na oltár:

  ZREALIZOVANÉ            *nové

 • Osadenie kameňa na ambonu:

  ZREALIZOVANÉ            *nové

 • Výroba svätostánku:

  REALIZUJEME               *nové

 • Osadenie svätostánku:

  ČAKÁ NÁS

 • Úprava bočných oltárov:

  ZREALIZOVANÉ

 • Osadenie sochy Sedembolestnej:

  ZATIAĽ NEREALIZUJEME

 • Osadenie sochy Cyrila a Metoda:

  ZATIAĽ NEREALIZUJEME

 • Omietka zvyšných stien kostola:

  ČAKÁ NÁS   (plánujeme v r. 2024)

 • Maľovka zvyšných stien kostola:

  ČAKÁ NÁS   (plánujeme v r. 2024)

 • Výmena dlažby:

  ZATIAĽ NEREALIZUJEME