• Projekt úpravy presbytéria

  Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie

Vízia projektu

Opis projektu

Fotogaléria

Svedectvá


Ako pomôcť?

Biskupský úrad v Žiline povolil na tento cieľ 12 mimoriadnych zbierok vo farnosti.

Prispieť môžete:

 • priamo v kostole počas mimoriadnej zbierky, ktorá bude vždy na tretiu nedeľu v mesiaci;

 • vhodením milodaru do označenej pokladničky, ktorá je v kostole na stolíku s novinami

 • poukázaním finančných prostriedkov na účet, ktorý je vyhradený na tento účel:

IBAN: SK93 0900 0000 0051 2688 3956

 • naskenovaním platby priamo vo vašom internetbankingu:

Postup realizácie

 • Osvetlenie presbytéria:

  ZREALIZOVANÉ

 • Osvetlenie kostola:

  ZREALIZOVANÉ

 • Vitrážové okná – kríž:

  ZREALIZOVANÉ

 • Omietka prednej steny:

  ZREALIZOVANÉ

 • Maľovka prednej steny:

  ZREALIZOVANÉ

 • Zakúpenie drevených prvkov:

  ZREALIZOVANÉ

 • Montáž drevených prvkov:

  ZREALIZOVANÉ

 • Osvetlenie kríža:

  ČAKÁ NÁS

 • Zariadenie presbytéria:

  ČAKÁ NÁS

 • Zakúpenie kameňa:

  ČAKÁ NÁS

 • Osadenie oltára:

  ČAKÁ NÁS   (plánujeme v r. 2023)

 • Osadenie ambony:

  ČAKÁ NÁS   (plánujeme v r. 2023)

 • Osadenie svätostánku:

  ČAKÁ NÁS   (plánujeme v r. 2023)

 • Úprava bočných oltárov:

  ZREALIZOVANÉ

 • Osadenie sochy Sedembolestnej:

  ČAKÁ NÁS   (plánujeme v r. 2023)

 • Osadenie sochy Cyrila a Metoda:

  ZATIAĽ NEREALIZUJEME

 • Omietka zvyšných stien kostola:

  ZATIAĽ NEREALIZUJEME

 • Maľovka zvyšných stien kostola:

  ZATIAĽ NEREALIZUJEME

 • Výmena dlažby:

  ZATIAĽ NEREALIZUJEME

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov