Rekonštrukcia presbytéria

Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie

Vízia projektu

Opis projektu

Fotogaléria prestavby

Svedectvá z prestavby

Relikvie
do oltára


Ako pomôcť?

V tomto roku sa plánujeme pustiť do 2. etapy rekonštrukcie presbytéria. Chceli by sme postaviť to najdôležitejšie, a to nový oltár, ambonu a bohostánok. Predpokladaná cena investície podľa starých cien bola 60 000 €. Momentálne sme oslovili viac firiem, ktoré riešia technické možnosti a cenové ponuky.

Zároveň vidíme, že sa zdvihli ceny všetkého, čo je záťažou pre rodinné rozpočty. Preto sme sa rozhodli, že ďalšie mimoriadne zbierky na rekonštrukciu presbytéria nateraz nebudú. Nejaké prostriedky na účtoch máme. Ak by sa stalo, že by peniaze chýbali, oslovíme vás, až keď to bude aktuálne.

Samozrejme, ak by ste aj tak chceli na presbytérium prispieť, môžete tak urobiť:

 • vhodením milodaru do označenej pokladničky, ktorá je v kostole na stolíku s novinami

 • poukázaním finančných prostriedkov na účet, ktorý je vyhradený na tento účel:

IBAN: SK93 0900 0000 0051 2688 3956

 • naskenovaním platby priamo vo vašom internetbankingu:

Ďakujeme za každú pomoc!

Postup realizácie

 • Osvetlenie presbytéria:

  ZREALIZOVANÉ

 • Osvetlenie kostola:

  ZREALIZOVANÉ

 • Vitrážové okná – kríž:

  ZREALIZOVANÉ

 • Omietka prednej steny:

  ZREALIZOVANÉ

 • Maľovka prednej steny:

  ZREALIZOVANÉ

 • Zakúpenie drevených prvkov:

  ZREALIZOVANÉ

 • Montáž drevených prvkov:

  ZREALIZOVANÉ

 • Osvetlenie kríža:

  REALIZUJEME

 • Zariadenie presbytéria:

  ZREALIZOVANÉ

 • Zakúpenie kameňa:

  REALIZUJEME

 • Osadenie oltára:

  ČAKÁ NÁS   (plánujeme v r. 2023)

 • Osadenie ambony:

  ČAKÁ NÁS   (plánujeme v r. 2023)

 • Osadenie svätostánku:

  ČAKÁ NÁS   (plánujeme v r. 2023)

 • Úprava bočných oltárov:

  ZREALIZOVANÉ

 • Osadenie sochy Sedembolestnej:

  ČAKÁ NÁS   (plánujeme v r. 2023)

 • Osadenie sochy Cyrila a Metoda:

  ZATIAĽ NEREALIZUJEME

 • Omietka zvyšných stien kostola:

  ZATIAĽ NEREALIZUJEME

 • Maľovka zvyšných stien kostola:

  ZATIAĽ NEREALIZUJEME

 • Výmena dlažby:

  ZATIAĽ NEREALIZUJEME

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

SK70 0200 0000 0039 0092 2557 (podpora farnosti)
SK93 0900 0000 0051 2688 3956 (podpora rekonštrukcie presbytéria)

ochrana osobných údajov