Aktivity 2021/2022

informácie o plánovaných aktivitách i o tých, ktoré sa už udiali aj s prispením 2% z vašich daní. Ďakujeme.

V roku 2021 sa nám vďaka vašej pomoci podarilo zorganizovať:

 • príprava na 1. sv. prijímanie 2021

 • stretnutie mladých v Jakube pri Banskej Bystrici (jún 2021)

 • zriadenie farskej kaviarne (leto 2021)

 • denný detský tábor (júl 2021)

 • duchovná obnova mládeže v Domaniži (august 2021)

 • duchovná obnova pred farskými hodami (september 2021)

 • farské hody (september 2021)

 • duchovná obnova dospelých v Zuberci (september 2021)

Plánujeme v roku 2022:

 • farská púť do Ríma (27. 4. – 1. 5. 2022)

 • príprava na prvé sv. prijímanie a birmovku (2022)

 • farská kaviareň (2022)

 • detský tábor (leto 2022)

 • duchovná obnova pre birmovancov (leto 2022)

 • duchovná obnova pre dospelých (leto 2022)

 • farské hody (september 2022)

 • “Mikuláš” pre deti (december 2022)

 • rorátne sv. omše (december 2022)

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov