Skip to main content

Aktivity 2022 a plánované aktivity v roku 2023

informácie o plánovaných aktivitách i o tých, ktoré sa už udiali aj s prispením 2% z vašich daní. Ďakujeme.

V roku 2023 sa nám aj vďaka vašej pomoci podarilo:

 • letný detský tábor

 • duchovné obnovy pre mládež a dospelých

 • príprava na prvé sv. prijímanie

 • farská kaviareň

 • farské hody

 • “Mikuláš” pre deti

 • rorátne sv. omše

V roku 2024 plánujeme zorganizovať:

 • primície pre diakona Jakuba

 • príprava na prvé sv. prijímanie a birmovku

 • poznávaco–vzdelávací pobytu mládeže a birmovancov zameraný na eticko–náboženský rozvoj v Lucca (Taliansko)

 • farská púť do Francúzska

 • letný detský tábor

 • duchovná obnova pre animátorov

 • farské hody

 • “Mikuláš” pre deti