Skip to main content

Aktivity 2022 a plánované aktivity v roku 2023

informácie o plánovaných aktivitách i o tých, ktoré sa už udiali aj s prispením 2% z vašich daní. Ďakujeme.

V roku 2022 sa nám vďaka vašej pomoci podarilo zorganizovať:

 • farská púť – ďakovná púť v Ríme spojená s audienciou u pápeža Františka (27. 4. – 1. 5. 2022)

 • alfa víkend pre mládež

 • príprava na prvé sv. prijímanie a birmovku

 • farská kaviareň

 • detský letný tábor

 • poznávaco–vzdelávací pobytu mládeže a birmovancov zameraný na eticko–náboženský rozvoj v Roverete (Taliansko)

 • duchovná obnova pre animátorov

 • farské hody

 • “Mikuláš” pre deti

V roku 2023 plánujeme:

 • farská púť (leto 2023)

 • podujatia pre deti a mládež

 • príprava na prvé sv. prijímanie

 • farská kaviareň

 • detský letný tábor

 • duchovná obnova pre mládež

 • duchovná obnova pre dospelých

 • farské hody

 • “Mikuláš” pre deti

 • rorátne sv. omše