Skip to main content

Dokumenty

tu nájdete dokumenty Sever, o.z. k nahliadnutiu


Výročnú správu a správu o hospodárení za rok 2023 zverejníme po podaní daňového priznania a následnom zasadaní valného zhromaždenia.