Skip to main content

Nahlásenie úmrtia a vybavenie pohrebu

Milí návštevníci tejto stránky. Ak hľadáte informácie o vybavení pohrebu, pretože vám zomrel blízky človek, dovoľte nám v prvom rade vyjadriť kresťanskú nádej v Božie milosrdenstvo, ktoré – ako sa píše v Biblii – trvá naveky.

1. V prípade úmrtia je potrebné v prvom rade kontaktovať ktorúkoľvek pohrebnú službu, kde nahlásite, že chcete mať katolícky pohreb. Pohrebná služba vám poskytne všetky informácie, ktoré sa týkajú pohrebu. Na základe trvalého bydliska zosnulého informuje príslušný farský úrad a dohodne termín pohrebu. Tu treba podotknúť, že termín (dátum a čas) je záväzný až po potvrdení farským úradom. Potom môžete vytlačiť parte a informovať rodinu o konaní pohrebu.

2. Po vybavení pohrebnej služby je potrebné ísť na matričný úrad v mieste úmrtia, kde vám potvrdia “List o prehliadke mŕtveho” a vydajú “Úmrtný list”.

3. Vrelo odporúčame smútiacim, aby vo svojom žiali hľadali útechu u Ježiša. Preto sme k dispozícii (po-pi) 18.00 – 18.25 k svätej spovedi. Po nej je o 18.30 svätá omša.

4. S oboma dokumentmi (“List o prehliadke mŕtveho” a “Úmrtný list”) v úradných hodinách, ktoré sú po sv. omši, navštívite náš farský úrad. S kňazom absolvujete krátky rozhovor. Bude sa vás pýtať na doplnenie niektorých osobných údajov, na život zosnulého, hlavne na jeho vzťah s Bohom a na stav viery celej rodiny, preberie s vami priebeh pohrebného obradu, výber speváka, piesní a podobne.

5. Pri príprave pohrebu kňaz má pozorne zobrať do úvahy nielen osobu zomrelého a okolnosti jeho smrti, ale aj bolesť príbuzných a potreby ich kresťanského života (porov. PO 18). Preto nie je namieste žiadať kňaza, aby počas kázne rozprával životopis zomrelého alebo rozlúčkovú reč. Ak máte záujem o takýto druh príhovoru, je potrebné o to požiadať pohrebnú službu. Príhovor sa uskutoční tesne (5-10 minút) pred pohrebnými obradmi. Tiež o ňom informujte kňaza pri nahlásení pohrebu.

6. Pohrebnú sv. omšu v našej farnosti spravidla slúžime v nedeľu po pohrebe o 9.00 za všetkých zosnulých, ktorých sme v danom týždni pochovali. Je pekným zvykom okrem (či namiesto) kytice, ktorá po čase zvädne, darovať zosnulému sv. omšu. Ak máte záujem o odslúženie takejto sv. omše, môžete o to požiadať kňaza pri nahlásení pohrebu.