Aktuality zo života Cirkvi

tu nájdete informácie dotýkajúce sa našej farnosti,
ale aj iné zaujímavosti

Buďme obozretní pri konšpiráciách a dezinformáciách

Hovorca Konferencie biskupov Slovenska upozorňuje na rozličné konšpiračné a dezinformačné internetové stránky, ktoré ponúkajú klamstvá a polopravdy. Určite by sme mali byť maximálne obozretní pri ich čítaní.

Pýtajme sa:

  • Prináša nám informácia pokoj alebo nepokoj?
  • Čo chcel autor dosiahnuť sprostredkovaním tejto informácie?
  • Kto je autorom tejto informácie (anonym, osoba, aká osoba)?
  • Kto sú ľudia, dáta, udalosti vystupujúce v tejto informácii?
  • Naozaj sú tí, za ktorých sa vydávajú? Naozaj sú odborníkmi v danej oblasti, o ktorej hovorí daná informácia? Majú potrebné vzdelanie, rozhľad, či skúsenosti? Ako ich vnímajú ostatní odborníci alebo kompetentní?
  • Čo hovoria na túto informáciu odborné alebo oficiálne stránky?
  • Nie je táto informácia vytrhnutá z kontextu? Akým smerom sa uberal napr. rozhovor pred touto informáciou a po nej? 

Príhovory o čipovaní a očkovaní 

Posledné dve nedele zazneli v našom kostole dva príhovory na témy:

  • Má znak šelmy v Zjavení sv. Jána nejakú súvislosť s testovaním, očkovaním, či dokonca čipovaním?

  • Postoj kresťana k očkovaniu proti COVID-19 a problematika vakcín pripravených z buniek derivovaných z umelo potratených plodov.

Môžete si ich stiahnuť kliknutím na tlačítka nižšie. Tiež ponúkame niekoľko odkazov k tejto problematike.

Rok svätého Jozefa

Vatikán 9. decembra (RV)

Svätý Otec František vyhlásil osobitný Rok sv. Jozefa. Príslušný apoštolský list Patris corde (S otcovským srdcom) podpísal 8. decembra, presne 150 rokov od vyhlásenia svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi pápežom Piom IX. v roku 1870. Pri príležitosti Roka sv. Jozefa pápež František prostredníctvom dekrétu Apoštolskej penitenciárie udelil možnosť získania úplných odpustkov za rozličných príležitostí.

Viac sa dozviete kliknutím na tlačítko nižšie.

Modlitba duchovného svätého prijímania a vzbudenie dokonalej ľútosti

V čase pandémie sa zvykne hovoriť o dokonalej ľútosti a duchovnom svätom prijímaní.

Dokonalá ľútosť:

Katechizmus ju definuje „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (KKC 1452).

To znamená, že keď nemáme aktuálne príležitosť sa vyspovedať (neprítomnosť kňaza, vážna choroba, karanténa, …), a preto ešte len čakáme na najbližšiu možnosť prijať rozhrešenie od kňaza, úkonom dokonalej ľútosti sa nám už v tej chvíli dostáva odpustenie. 

„Ak nenájdeš kňaza, aby si sa vyspovedal, hovor k Bohu, tvojmu Otcovi a povedz mu pravdu: ‚Pane, vyviedol som toto, toto a toto… Prepáč mi‘ a pros o odpustenie s celým srdcom, so skutkom ľútosti a sľúb mu: ‚Neskôr sa vyspovedám, no teraz mi odpusť‘. A v tej chvíli sa vraciaš do Božej milosti.“ (pápež František 20.03.2020).

Podrobnejšie rady nájdete na tomto odkaze:

Duchovné sväté prijímanie:

V televíznych či streamovaných sv. omšiach sa kňazi zvyknú modliť modlitbu duchovného sv. prijímania. Ide o vzbudenie túžby, aby Ježiš obdaroval človeka svojimi milosťami, ako keby prijal Eucharistiu. Ponúkame modlitbu Svätého Otca k duchovnému sv. prijímaniu:

K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie, na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Novéna o príhovor patrónky proti epidémiám

Je prinajmenšom zvláštne, že patrónka proti epidémiám, ktorú Cirkev uctieva od prvých storočí, sa volá sv. Korona.

Táto svätica a mučenica žila okolo roku 160 po Kristovi v dnešnom Egypte v čase prenasledovania Cirkvi. Keď jej muža usvedčili ako kresťana, neopustila ho, ba práve naopak. Hoci ho prenasledovali, verne stála po jeho boku a podporovala ho. Preto aj sama bola usvedčená z kresťanskej viery a za svoje vyznanie ku Kristovi bola umučená; uviazaná medzi dve palmy a doslova roztrhnutá, keď jej mučiteľ rýchlym pohybom nechal uvoľniť ohnuté palmy nahor.

Jej pamiatka sa uctieva 14. mája. V mariánskom kláštore v Aachene (Nemecko) sa nachádzajú relikvie tejto svätice.

Svätá Korona sa od najstarších dôb mimoriadne uctieva, lebo sa považuje za patrónku proti chorobám a epidémiám. Ak cítite pozvanie, môžete sa touto novénou pridať k tejto tradícii a prosiť ju o príhovor a Božiu ochranu.


Pod pojmom “Novéna” rozumieme podľa praxe prvotnej Cirkvi modlitbu, ktorá sa modlí každý deň deväť po sebe idúcich dní. Novéna je preto veľmi intenzívnou modlitbou. Pritom nie je posvätených iba niekoľko minút prednášanej modlitby, ale aj celý čas týchto deviatich dní je venovaný úmyslu, o ktorý sa prosí. Treba sa pritom snažiť o to, aby sa tieto dni sústredili na obrátenie a zameranie sa na Boha so zreteľom vyvarovať sa hriechov. Zaiste má zmysel v tomto čase priniesť aspoň malú obetu alebo zapáliť sviečku v spojení s modlitbou a zrieknutím sa niečoho. To dodá našej modlitbe silu a pevnosť!

Ešte si pripomeňme radu anglikánskych biskupov z Anglicka: “Prečo sa nepomodliť Modlitbu Pána – Otče náš -, kým si umývate ruky?” Trvá to približne toľko, koľko odporúčaných 20 sekúnd…


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov