Skip to main content

Rok modlitby

Pápež František vyhlásil tento rok za Rok modlitby. Povzbudzuje nás, aby sme znovuobjavovali hodnotu modlitby v našom každodennom živote.

Téme budú venované aj tohtoročné fatimské soboty v Rajeckej Lesnej. Otec biskup Tomáš zostavil tím kňazov, ktorí budú od mája do októbra viesť katechézy o spoločnej modlitbe v rodine a farnosti, i o súkromnej modlitbe.

Katechézu nájdete každý mesiac aj v časopise Naša Žilinská diecéza, alebo si ju budete môcť vypočuť ako podcast na stránke Žilinskej diecézy. Súčasťou projektu sú aj súťažné aktivity pre rodiny s deťmi.