Sviatosť krstu

V prípade záujmu o vyslúženie tejto sviatosti, je potrebné sa vopred nahlásiť na farskom úrade a dohodnúť sa na predkrstných náukách a iných náležitostiach. Stačí, ak krst nahlási jeden z rodičov v úradných hodinách, po telefonickom dohovore aj mimo nich.

 

Podmienky na krstného rodiča (porov. CIC, kán. 874 §1):

  • určuje ho krstenec alebo jeho rodičia a má úmysel túto úlohu plniť
  • vek aspoň 16 rokov
  • katolík, pobirmovaný
  • vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (t.j. zúčastňuje sa nedeľných bohoslužieb, aspoň raz v roku pristupuje k spovedi a Eucharistii, ak žije s partnerom/partnerkou, je s ním/s ňou sobášený v katolíckom kostole, nie je postihnutý kánonickým trestom)
  • krstný rodič môže byť jeden alebo dvaja. Ak sú dvaja, vždy je to muž a žena

Svedok krstu (porov. CIC, kán. 874 §2):

  • je člen nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, ktorý túto úlohu vykonáva jedine spolu s katolíckym krstným rodičom

Z uvedeného vyplýva, že svedok krstu nemôže byť:
1. Katolík, ktorý nespĺňa potrebné podmienky uvedené vyššie (tento má možnosť dohodnúť sa na doplnení sviatostí po absolvovaní predpísaných náuk).
2. Nekatolík ako svedok krstu, ak by bol pri krste sám bez katolíckeho krsteného rodiča.


Termíny krstov 2020/2021 (platia aj v čase COVID opatrení)

Máj 2021:   08.05.   09.05.   22.05.   23.05.

Jún 2021:   05.06.   06.06.   19.06.   20.06.

Júl 2021:   03.07.   04.07.   17.07.   18.07.   31.07.

August 2021:   01.08.   14.08.   15.08.   28.08.   29.08.

September 2021:   11.09.   12.09.   25.09.   26.09.

Október 2021:   09.10.   10.10.   23.10.   24.10.

November 2021:   06.11.   07.11.   20.11.   21.11.

December 2021:   04.12.   05.12.   18.12.   19.12.

 

V sobotné termíny krstíme mimo sv. omše zväčša o 10,30.

V nedeľné termíny krstíme zväčša počas sv. omše, ktorá je:
bežne o 10.30
v čase pandémie o 11.00
počas letných prázdnin o 9.00


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov