Skip to main content

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Martin – Sever

Podporte aktivity našej farnosti
venovaním 2% zo svojich daní prostredníctvom Sever, o.z.

Ďakujeme!

Podporte našu farnosť

Podpora farnosti: SK70 0200 0000 0039 0092 2557  (VÚB banka)
Podpora rekonštrukcie presbytéria: SK93 0900 0000 0051 2688 3956  (SLSP)

Zapisovanie úmyslov na sv. omšu

Pre bližšie informácie kliknite na tlačítko nižšie.

Odpustky viazané
k misijnému krížu

Úplné odpustky pri misijnom kríži môžeme získať dvakrát do roka:

3. marca: Výročie požehnania kríža,
14. septembra: Sviatok Povýšenia sv. Kríža.

Podmienky k získaniu odpustkov: uctenie kríža, modlitba na úmysel Svätého Otca, sviatosť zmierenia, sv. prijímanie, a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu.

Prosíme vás, aby ste misijný kríž nezdobili kvetmi a nezapaľovali pri ňom kahance a sviece, pretože nám pripomína osamelosť a utrpenie ukrižovaného Krista.