Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Martin-Sever

Podporte našu farnosť

Ak sa chcete dozvedieť o možnostiach, ako podporiť našu farnosť, kliknite na tlačítko nižšie.

Zapisovanie úmyslov na sv. omšu

Pre bližšie informácie kliknite na tlačítko nižšie.

Biskupi Slovenska nám na Prvú adventnú nedeľu (28.11.2021) poslali pastiersky list.

Ponúkame vám video príhovor žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa.

Pripravili sme pre vás stránku Advent vo farnosti, kde nájdete rôzne podnety pre lepšie prežitie tohto obdobia.

Pripravili sme pre vás 4 katechézy na adventné nedele, v ktorých sa budeme postupne venovať novému prekladu Rímskeho misála.

Od 25. novembra 2021 sú pozastavené verejné bohoslužby

Preto aj v našej farnosti sme vám k dispozícii:

 • sväté omše a štvrtkové adorácie pre verejnosť nebudú do odvolania

 • úmysly, ktoré ste nahlásili, budú odslúžené v daný deň súkromnou sv. omšou kňaza 

 • kostol bude počas dňa otvorený 9.00 – 18.00

 • v prípade potreby vyslúženia pohrebu a sviatostí (sobáš, krst, spoveď, Eucharistia a pomazanie chorých) si, prosíme, dohodnite individuálny termín mailom alebo telefonicky

 • pripravili sme pre vás stránku Advent vo farnosti, kde nájdete podnety pre lepšie prežitie tohto obdobia

  Mailový kontakt: fara@martinsever.sk
  Telefón: 0950 428 128

  Volajte v pracovné dni (pondelok – piatok). Ak vám telefón nezdvihneme, zanechajte nám SMS správu a ozveme sa späť.

  Biskupi vyzývajú na očkovanie, zdôrazňujú starostlivosť o blížneho

  Slovenskí katolícki biskupi na spoločnom rokovaní online pripravili vyhlásenie na podporu očkovania. Zdôrazňujú v ňom kresťanskú starostlivosť o blížneho. Vyhlásenie ponúkame v plnom znení:

  Vyhlásenie slovenských biskupov na videu čítajú traja najvyšší predstavitelia Katolíckej cirkvi na Slovensku:

  Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda Konferencie biskupov Slovenska;

  Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, podpredseda Konferencie biskupov Slovenska;

  Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup metropolita, predseda Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku.

  „Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce počty nakazených a zomierajúcich na Covid a zárovň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc.

  Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu.

  Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života. Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným.

  Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril svet i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho uvedomelého, konzistentného postoja za život.

  Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a modlite sa i povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc v utrpení.

  Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska.“

  Nedeľná homília z nášho farského kostola 

  K téme som sa rozhodol uverejniť homíliu, ktorú som mal na 33. cezročnú nedeľu, aby sme sa mohli k niekoľkým myšlienkam vrátiť a premýšľať.

  Bratia a sestry, Cirkev nám na záver liturgického roka ponúka čítania o konci sveta. Cirkevní otcovia rozlišovali 2 konce sveta: ten, keď príde Ježiš na konci vekov, a potom osobné stretnutie s Kristom, keď človek zomrie, pretože smrťou sa pre nás končí tento svet a prechádzame do večnosti. „Duša človeka sa hneď po smrti postaví pred tvár Stvoriteľa,“ učí katechizmus, „a bude osobný súd.“

  Koniec sveta – či už ten posledný, ale aj osobný smrťou každého z nás – budú predchádzať rôzne skúšky. Evanjelista Lukáš (21, 9b) hovorí: „Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“ Aj súčasná situácia na Slovensku sa nám môže zdať jednou zo skúšok, ktoré opisuje evanjelium. A my sa musíme pýtať, akú mám úlohu v tejto skúške? Ako sa mám ako kresťan zachovať? Čo by robil Ježiš na mojom mieste?

  Na prvom mieste je pôst a modlitba. Počul som z úst kohosi: „Nerozumiem, prečo by som sa mal modliť za skončenie pandémie. Máme vakcínu, máme lekárov, máme liečebné postupy.“

  Ak vidím, že trpia moji bratia a sestry, prežívajú bolesti, nemôžu sa nadýchnuť, zomierajú. Nie je to vari dôvod na modlitbu, aby v tomto utrpení obstáli a aby Boh od nás vzdialil toto utrpenie? Nezaslúžia si našu modlitbu lekári, zdravotníci, všetci, čo sa akýmkoľvek spôsobom snažia zachrániť ľudský život a pacienta vyliečiť? Nie je potrebná modlitba o dary Ducha Svätého pre našich vládnych predstaviteľov, aby im osvietil rozum a myseľ, aby robili správne rozhodnutia v tejto situácii? Nie je potrebná za každého z nás, aby sme vedeli, čo máme urobiť, aby sme si chránili našu vieru i naše zdravie? Je veľmi jednoduché kritizovať iných a je oveľa zložitejšie prísť s riešením. Jedným z riešení je práve modlitba v spojení s pôstom, pokáním a skutkami lásky. Tak, ako to robila prorokyňa Anna: „Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami“ (Lk 2, 37b).

  No namiesto toho počúvame o iných veciach: o narastajúcej agresivite, o bezrúškových nájazdoch v obchodných domoch, o protestoch a konfliktoch s políciou, o falšovaní preukazov o očkovaní alebo testovaní, o ignorovaní základných hygienických opatrení… Učí nás tomuto správaniu Ježiš? Prečo sa kresťania zapájajú do týchto aktivít namiesto toho, aby zobrali do ruky ruženec, kľakli si pred bohostánok, či postili sa? Čo tak prejaviť viac úcty zo strany nezaočkovaných voči očkovaným a viac lásky a pochopenia zo strany očkovaných voči nezaočkovaným? Nie sme vari všetci bratia a sestry, a milované Božie deti?

  Bratia a sestry, či vyjdeme z tejto pandémie ako víťazi či porazení, nezávisí od toho, či sa dáme zaočkovať alebo nie, či zostaneme zdraví alebo budeme chorí. Závisí to od toho, v akom stave bude naša duša. Či si tam necháme zakoreniť zlobu, hriech, klamstvo, hnev, alebo Božiu milosť a požehnanie.

  Každé rozhodnutie so sebou prináša zodpovednosť niesť za to následky. Aj rozhodnutie zaočkovať sa alebo nie, prináša následky. Nielen zdravotné, ale hlavne morálne vo svedomí. Sv. Otec František hovorí – máme to na farskej stránke – že zaočkovať sa je skutok lásky. Stretám sa s farníkmi, ktorí tvrdia, že tomu nerozumejú, že to nie je skutok lásky, že to máme na stránke zbytočne dlho, že to nie je určené nám, a dokonca, že samotný Sv. Otec nie je právoplatným pápežom, a teda ho nemáme počúvať.

  Pokúsim sa to teda vysvetliť. V prvom rade si treba uvedomiť, že Sv. Otec je riadnym nástupcom sv. Petra a vikárom Ježiša Krista na zemi. Má apoštolskú postupnosť, vzišiel zvolením z kardinálskeho zboru – konkláve po uprázdnení pápežského stolca zrieknutím sa úradu v súlade s tradíciou a kánonickým právom Cirkvi. Kto teda neuznáva Svätého Otca Františka ako pápeža, ťažko hreší proti jednote Cirkvi a bez ľútosti a pokánia nemôže pristupovať k sv. prijímaniu, ktoré je vyjadrením jednoty.

  Svätý Otec hovorí, že očkovanie je skutok lásky… Prečo?

  Keď minulý rok na jar začala 1. vlna Covidu, so zovretým srdcom som pozeral obrázky zo severného Talianska, kde som pred niekoľkými rokmi študoval. Videl som preplnené nemocnice, pacientov na chodbách. Lekári nemali dostatok lôžok, nieto kyslíka alebo pľúcnych ventilátorov. Museli rozhodovať, ktorého pacienta pripoja na ventilátor a ktorého nie – ktorý zomrie. Keď som volal so známymi talianmi, hovorili mi, že záchranka k ľuďom nad 60 rokov nepríde vôbec, lebo nemajú v nemocnici miesto. Vtedy som si hovoril, že ak by som sa ocitol v takejto situácii, veľmi ťažko by som niesol, ak by pripojili na ventilátor mňa, uzdravil by som sa, ale niekto iný vedľa mňa by zomrel. Preto som sa rozhodol, no neviem, či by som to v danej situácii dokázal, že ak by sa takýto prípad stal mne, požiadať lekára, aby pripojil toho pacienta namiesto mňa. Dnes očkovanie beriem ako tento výber. Dúfam, že neobsadím ventilátor, ba ani lôžko niekomu inému. Niekomu, kto ho potrebuje viac ako ja. Niekomu, kto možno trpí úplne inou chorobou, ale kvôli covidu nemôže dostať nemocničnú starostlivosť.

  Ďalším dôvodom je, že mnoho ľudí, aj mojich farníkov, zomrelo, pretože sa nestihli zaočkovať. Dnes na Covid zomierajú najmä ľudia, ktorí sa nedajú zaočkovať. Zatiaľ som nepochoval ani jedného zaočkovaného človeka, ktorý by zomrel priamo na Covid.

  No a napokon je to solidarita s inými. Nebudem tu rozoberať, akú veľkú nálož vírusu má zaočkovaný a nezaočkovaný, ako môže jeden nakaziť iného a podobne. To prenechám medicíne. Ale vyjadrím to iba ekonomicky: 2 dávky vakcíny stoja 24€. Pobyt pacienta v nemocnici 1 472€, ak je napojený na pľúcnu ventiláciu 11 245€. (údaje prevzaté z poisťovne Dôvera) Ak k tomu pripočítame dôsledky pre celý spoločenský život na Slovensku, až po obmedzenia u nás v kostole, práve v tejto dobe je solidarita veľmi potrebná.

  Na druhej strane, myslím si, že sú aj dôvody prečo sa nedať zaočkovať. Najmä zdravotný stav, alebo strach mamy, ktorá nosí pod srdcom dieťa, alebo mnohé ďalšie, o ktorých sa možno tak nehovorí, ale sú dôležité.

  Boh pozerá na úmysel. Prečo človek konal alebo nekonal. Modlime sa, bratia a sestry! Modlime sa za seba navzájom, zaočkovaní i nezaočkovaní, aby sme sa nemuseli za niečo pred Pánom Bohom hanbiť, aby sme naozaj obstáli aj v tejto dobe. S čistým svedomím a plní Božej milosti. Amen.

  Zaočkovať sa je skutok lásky, vysvetľuje Svätý Otec

  Zaočkovať sa riadne povolenými vakcínami je „skutkom lásky“, hovorí Svätý Otec a vysvetľuje zmysel týchto svojich slov s odkazom na sociálnu náuku Cirkvi. Vo videoposolstve pápež František v španielčine hovorí:

  „V bratskom duchu sa pripájam k tomuto posolstvu nádeje na lepšiu budúcnosť. Vďaka Bohu a práci mnohých máme dnes vakcíny, aby sme sa ochránili pred COVID-19. Prinášajú nádej na ukončenie pandémie, ale len vtedy, ak budú dostupné pre všetkých a ak budeme vzájomne spolupracovať.

  Zaočkovať sa vakcínami schválenými kompetentnými orgánmi je skutkom lásky. I napomáhať tomu, aby tak urobila väčšina ľudí, je skutkom lásky. Lásky k sebe samému, lásky k príbuzným a priateľom lásky ku všetkým národom. Láska je aj sociálna a politická, existuje sociálna láska a politická láska, je univerzálna, vždy naplnená malými gestami osobnej lásky, schopnými premieňať a zlepšiť spoločnosť (porov. Laudato si‘, 231; Fratelli tutti, 184).

  Zaočkovanie sa je jednoduchý, ale hlboký spôsob, ako podporiť spoločné dobro a dbať jeden o druhého, najmä o tých najzraniteľnejších. Modlím sa k Bohu, aby každý mohol prispieť svojím malým zrnkom piesku, svojím malým gestom lásky; nech je akokoľvek malé, láska je vždy veľká. Prispejme týmito malými gestami k lepšej budúcnosti. Nech vás Boh žehná, a veľká vďaka.“

  pápež František

  Modlitba
  za farnosť

  Pane, prosíme ťa, ochraňuj našu farnosť.
  Posilni nás všetkých vo viere,
  aby sme mohli nažívať v láske medzi sebou.

  Prosíme ťa o nádej
  pre všetkých bratov a sestry našej farnosti,
  aby prežívaním sviatostí
  nachádzali pravé šťastie a vnútorný pokoj.

  Daj nám odvahu,
  aby sme svojou službou prispievali k jednote
  a k tvorivému prežívaniu našej viery. Amen.

  Modlitba v čase pandémie

  Ponuka novín, časopisov, prednášok pre čitateľov

  Ak máte záujem o čítanie novín, časopisov, prednášok v elektronickej verzii, kliknite na konkrétny obrázok

  K zakúpeniu elektronické vydanie Katolíckych novín.

  Bezplatné elektronické vydanie novembrového čísla časopisu Naša žilinská diecéza.

  Elektronické vydanie časopisu Rebrík pre deti.

  Články v časopise Slovo medzi nami.

  Bezplatné stiahnutie knihy Vznešenejšia cesta od známeho biblistu prof. Františka Trstenského. Je to vysvetlenie Pavlovho hymnu na lásku.

  Paulínky v Čechách ponúkajú na svojej webovej stránke paulinky.cz e-knihy zo svojej ponuky na stiahnutie zadarmo.

  Bezplatné stiahnutie Litánie k milosrdnému Bohu. Mníšky cisterciánky v kláštore Magdenau (Švajčiarsko) ich sa denne modlia. “Ich pokojný rytmus nám pripomína jemné kolísanie kolísky, v ktorej matka kolíše svoje dieťa, aby si upokojilo vyľakané srdce a pokojne zaspalo,” píšu na svojej stránke. Litánie sú silne inšpirované biblickými textami.

  Modlitba k svätému Rochusovi, patrónovi proti epidémiám. Ide o krátku modlitbu, ktorú sa môžeme modliť aj denne.


  Užitočné odkazy

  Farnosť sv. Martina

  Martin

  Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

  Vojenská farnosť sv. Martina

  Martin - Podháj

  Duchovná služba

  Univerzitná nemocnica Martin

  Centrum univerzitnej pastorácie

  Martin

  RKC Farnosť Martin - Sever
  +421950428128 | fara@martinsever.sk

  Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

  ochrana osobných údajov