Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Martin – Sever

PÔST 2021

almužna – modlitba – pôst

Venujte 2% zo svojich daní našej farnosti
prostredníctvom občianskeho združenia Sever

Ďakujeme!

Vyplnené tlačivo môžete spolu s potvrdením o dani z príjmov zaniesť alebo odoslať na daňový úrad, prípadne vhodiť aj do poštovej schránky na fare do 28. apríla. Ušetríte tak čas strávený na daňovom úrade 🙂

Upozorňujeme, že tlačivo je platné, avšak v riadku č. 13 treba uviesť sumu zaokrúhlenú na eurocenty matematicky, (a nie nadol, ako je tam uvedené), pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

Podporte našu farnosť

Ak sa chcete dozvedieť o možnostiach, ako podporiť našu farnosť, kliknite na tlačítko nižšie.

Zapisovanie úmyslov na sv. omšu

Pre bližšie informácie kliknite na tlačítko nižšie.

Bohoslužby sú síce do odvolania pozastavené

Avšak máme čas…

  • kostol je otvorený denne 9.00-18.00. Môžeme tu stráviť čas osamote s Ježišom vo svätostánku – len Ja a ON;

  • ak potrebujete vyslúžiť sviatosť (krst, zmierenie, Eucharistia, sobáš) alebo pohreb, vybaviť úradné záležitosti na fare, využite e-mail fara@martinsever.sk alebo telefón 0950 428 128Prosíme volať v pracovné dni! Kontakt môžete využiť aj na duchovný rozhovor;

  • zastaviť sa, uvažovať, tráviť viac času s Bohom i vlastnou rodinou. Ak sme sa kedysi vyhovárali na nedostatok času, teraz máme príležitosť ho využiť, urovnať vzťahy, poprosiť o odpustenie, či odpustiť;

  • otvoriť si Sväté písmo, vytiahnuť ruženec, krížovú cestu, nájsť si čas na duchovnú literatúru alebo duchovnú obnovu prostredníctvom internetu;

  • študovať katechizmus, hľadať skutočné odpovede na otázky, ktoré sme si kládli a nemali sme čas na ne odpovedať.

Hygienické opatrenia v kostole

Na základe nariadenia hlavného hygienika v kostole platia nasledovné protiepidemiologické opatrenia:

Príprava na prvé sv. prijímanie

Milí rodičia, nakoľko nateraz nie je možné sa stretávať na farskej katechéze, pripravili sme pre vás a vaše deti video, prezentáciu a pracovné listy. Všetko s ďalšími informáciami nájdete, keď kliknete na nasledujúci odkaz:

Modlitba za odvrátenie pandémie

Zjednoťme sa každý večer o 20:00 v krátkej modlitbe podľa svojich možností: pred krížom, či obrazom, modlitbou, alebo tichom uvedomení si Božej prítomnosti. V tomto čase v našej farnosti aj znejú kostolné zvony.

“Odložme teda na chvíľku prácu, televízny program, prerušme rozhovor, naprogramujme si na mobiloch pripomienku… Bude to náš nový životný štýl, ktorý nám prinesie požehnanie, ozdravenie a posilu v tomto čase. Veď sme si kľakli pred Bohom – ako kedysi dávno mudrci z Východu, ktorí sa domov vrátili „inou cestou“, ako noví ľudia obdarovaní vierou a novou perspektívou.”

Viliam Judák, nitriansky biskup

List 80 ročného kňaza pánovi premiérovi Matovičovi

Na vážne dôsledky zatvorenia kostolov poukazuje v silnom otvorenom liste kňaz Šebastián Košút. Prečítať si ho môžete spolu s listom našich biskupov, ktorý takisto adresovali p. premiérovi a členom vlády.


Biskupi Slovenska nám posielajú pastiersky listu k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva.


Ponuka katolíckych stredných škôl

V súčasnej dobe nie je možné stretnúť sa so žiakmi základných škôl, aby sme ich informovali o možnosti štúdia na katolíckych stredných. Preto vám ponúkame ponuku tých, ktoré sú na území našej diecézy. (Zväčšíte kliknutím na ikonu.)


Moja almužna

Diecézna charita počas pôstu prináša možnosť podporiť núdznych. (Zväčšíte kliknutím na ikonu.)

Download (PDF, 394KB)

Ponuka novín, časopisov, prednášok pre čitateľov

Ak máte záujem o čítanie novín, časopisov, prednášok v elektronickej verzii, kliknite na konkrétny obrázok

K zakúpeniu elektronické vydanie Katolíckych novín.

Bezplatné elektronické vydanie novembrového čísla časopisu Naša žilinská diecéza.

Elektronické vydanie časopisu Rebrík pre deti.

Články v časopise Slovo medzi nami.

Bezplatné stiahnutie knihy Vznešenejšia cesta od známeho biblistu prof. Františka Trstenského. Je to vysvetlenie Pavlovho hymnu na lásku.

Paulínky v Čechách ponúkajú na svojej webovej stránke paulinky.cz e-knihy zo svojej ponuky na stiahnutie zadarmo.

Bezplatné stiahnutie Litánie k milosrdnému Bohu. Mníšky cisterciánky v kláštore Magdenau (Švajčiarsko) ich sa denne modlia. “Ich pokojný rytmus nám pripomína jemné kolísanie kolísky, v ktorej matka kolíše svoje dieťa, aby si upokojilo vyľakané srdce a pokojne zaspalo,” píšu na svojej stránke. Litánie sú silne inšpirované biblickými textami.

Modlitba k svätému Rochusovi, patrónovi proti epidémiám. Ide o krátku modlitbu, ktorú sa môžeme modliť aj denne.


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov