Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Martin – Sever

Podporte našu farnosť

IBAN:  SK70 0200 0000 0039 0092 2557  (VÚB banka)

Mimoriadna zbierka na úpravu presbytéria

IBAN:  SK93 0900 0000 0051 2688 3956  (Slov. Sporiteľna)

Zapisovanie úmyslov na sv. omšu

Pre bližšie informácie kliknite na tlačítko nižšie.

Adventný špeciál

Diecézny katechetický úrad v Žiline zozbieral pre vás námety na dobré prežívanie Adventného obdobia.

Vianočný koncert

Radi by sme vás pozvali 23. decembra o 20.00 na vianočný koncert v našom kostole a vianočný punč na farskom dvore.

Relikvie vo farnosti

Naša farnosť dostala relikvie, ktoré umiestnime do nového oltára.
Viac sa dočítate v sekcii Úprava presbytéria, alebo kliknutím na tlačidlo.

Mimoriadna zbierka na úpravu presbytéria

  Od začiatku roku 2022 sme spustili projekt úpravy presbytéria v našom farskom kostole.

  Biskupský úrad v Žiline povolil na tento cieľ 12 mimoriadnych zbierok vo farnosti.

  Prispieť môžete:

  • priamo v kostole počas mimoriadnej zbierky, ktorá bude vždy na tretiu nedeľu v mesiaci;

  • vhodením milodaru do označenej pokladničky, ktorá je v kostole na stolíku s novinami

  • poukázaním finančných prostriedkov na účet, ktorý je vyhradený na tento účel:

  IBAN: SK93 0900 0000 0051 2688 3956

  • naskenovaním QR kódu priamo vo vašom internetbankingu.

  Pre viac informácií o projekte kliknite nižšie.

  Pomoc Ukrajine

   Pomôcť môžete prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity, ktorá ponúka rôzne formy pomoci utečencom z Ukrajiny, najmä ukrajinským matkám s deťmi. 

   • Poskytnutie ubytovania.
   • Potravinová a materiálna pomoc.
   • Finančná pomoc.

   Za všetky vaše milodary vám v mene Charity ďakujme.

   ZBERNÉ MIESTO A KONTAKT DIECÉZNEJ CHARITY
   Dom charity sv. Krištofa, Kollárova 4275/24, Martin
   p. Peter Fekiač 0908 034 980
   www.charitaza.sk

   Modlitby za pokoj

   Pane, Bože pokoja, vypočuj našu modlitbu!

   Toľkokrát a toľko rokov sme sa pokúšali vyriešiť naše konflikty vlastnými silami a silou našich zbraní. Koľko chvíľ nepriateľstva a temnoty sme zažili; koľko krvi sa prelialo; koľko životov sa zničilo; koľko nádejí bolo pochovaných… Ale naše úsilie bolo márne.

   Teraz, Pane, príď nám na pomoc! Daruj nám pokoj, nauč nás svojmu pokoju; veď naše kroky po ceste pokoja. Otvor naše oči a naše srdcia a daj nám odvahu povedať: „Už nikdy vojnu!“; “Vojnou strácame všetko.” Vštep do našich sŕdc odvahu podniknúť konkrétne kroky na dosiahnutie mieru.

   Pane, Bože Abraháma, Bože prorokov, Bože lásky, ty si nás stvoril a povolávaš nás, aby sme žili ako bratia a sestry. Daj nám denne silu byť nástrojmi pokoja. Umožni nám vidieť v každom, kto nám skríži cestu, nášho brata alebo sestru. Urob nás vnímavými prosbám našich občanov, ktorí nás prosia, aby sme svoje vojnové zbrane premenili na nástroje mieru, našu úzkosť na sebavedomú dôveru a naše hádky na odpustenie.

   Udržuj v nás živý plameň nádeje, aby sme sa s trpezlivosťou a vytrvalosťou rozhodli pre dialóg a zmierenie. A tak nech konečne zvíťazí mier a nech sú slová „rozdelenie“, „nenávisť“ a „vojna“ vyhnané zo sŕdc všetkých mužov a žien. Pane, zmierni násilie našich jazykov a našich rúk. Obnov naše srdcia a mysle, aby slovami, ktoré nás vždy spájajú, boli „brat“ a „sestra“ a náš spôsob života bol ako „shalom“, „mier“, „pokoj“! Amen.

   pápež František

   Všemohúci a Veľký Bože,
   prijmi našu vďačnosť za tvoje bezhraničné milosrdenstvo voči nám.
   Vypočuj prosbu našich ubolených sŕdc za krajinu a ľud Ukrajiny,
   keď čelia cudzej agresii a invázii.
   Otvor oči tým, ktorých premohol duch podvodu a násilia,
   aby pocítili zhrozenie z vlastných skutkov.
   Udeľ víťazstvo nad mocnosťami zla, ktoré povstali,
   a požehnaj Ukrajinu svojimi darmi slobody, mieru, pokoja a šťastia.
   Úpenlivo ťa prosíme, milosrdný Bože,
   zhliadni vo svojej milosti na tých, ktorí odvážne bránia svoju zem.
   Spomni na matky a otcov, nevinné deti,
   vdovy a siroty, invalidov a bezmocných,
   či tých, ktorí hľadajú útočisko a prístrešie,
   ktorí sa obracajú na teba a na svojich blížnych,
   keď hľadajú milosrdenstvo a súcit.
   Požehnaj srdcia tých, ktorí už prejavili veľkú štedrosť a solidaritu,
   a tých, ktorí sa pripravujú na prijatie ukrajinských bratov a sestier
   v čase najväčšej núdze na Ukrajine.
   Zjednoť nás ako svoje deti, tvoje stvorenia,
   a vštep nám svoju silu, múdrosť a porozumenie.
   Buď pochválený a oslávený
   teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

   Rada európskych biskupských konferencií

   Modlitba
   za farnosť

   Pane, prosíme ťa, ochraňuj našu farnosť.
   Posilni nás všetkých vo viere,
   aby sme mohli nažívať v láske medzi sebou.

   Prosíme ťa o nádej
   pre všetkých bratov a sestry našej farnosti,
   aby prežívaním sviatostí
   nachádzali pravé šťastie a vnútorný pokoj.

   Daj nám odvahu,
   aby sme svojou službou prispievali k jednote
   a k tvorivému prežívaniu našej viery. Amen.

   Modlitba v čase pandémie

   RKC Farnosť Martin - Sever
   +421950428128 | fara@martinsever.sk

   Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

   ochrana osobných údajov