Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Martin-Sever

Pripravujeme

Birmovanci

Ak končíš 8. ročník ZŠ, alebo si starší, a chceš si prehĺbiť vzťah s Ježišom a získať dary Ducha Svätého, prihlás sa na birmovku!

V septembri začíname. Tešíme sa na Teba!

Podmienky:

► na budúci školský rok 2019/20 pôjdeš do 9. triedy ZŠ alebo si starší, hoci aj dospelý

► patríš do farnosti Martin - Sever*

► už si prijal sviatosť krstu a máš záujem o Ježiša

► si prihlásený na výchovu katolíckeho náboženstva v škole

► chodil si aj minulý rok na náboženstvo

► si ochotný podriadiť časť svojho voľného času príprave, pretože padavky neberieme (vyžaduje sa účasť na nedeľných omšiach, stretkách raz za 2 týždne v sobotu, na duchovnej obnove či iných aktivitách)

* ak patríš do inej farnosti, je lepšie, ak sa na birmovku pripravíš doma. Ak sa napriek tomu chceš pripraviť u nás, pri prihlásení sa budeme musieť dohodnúť na podmienkach.

Termín prihlasovania: jún - august na webe


Prvé sväté prijímanie

K prvému sv. prijímaniu môžu pristúpiť deti i dospelí, ktorí dosiahli vek rozoznávania, sú pokrstení, vedia sa vyspovedať a vedia rozlíšiť Telo a Krv Kristovu od obyčajného chleba a vína.

Príprava v našej farnosti bude prebehať v školskom roku 2019/2020. Pre viac info:

Termín prihlasovania: jún - august

Udialo sa vo farnosti

25 rokov
od posviacky kostola a založenia farnosti Martin-Sever

Je to veru už 25 rokov, čo banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž dňa 15. mája 1994 slávnostne konsekroval farský kostol a zasvätil ho Sedembolestnej Panne Márii a zriadil farnosť Martin – Sever.

To, že sa môžeme už 25 rokov spolu radovať a modliť v našom chráme je zásluha p. dekana Jaroslav Pechu, ktorý prišiel s myšlienkou stavby nového kostola v Martine. Vďaka však patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom angažovali pri asistencii na tomto Božom diele. Ďakujeme za každú, aj tu najkratšiu modlitbičku, za každú pôstnu chvíľu, za milodary, za prácu, za ústretovosť, za pomoc odbornú i tú ľudskú, za obety, ktoré veriaci preukázali nielen počas stavby, ale i počas 25 ročnej existencie farnosti.


                   


             

& RKC Martin - Sever.
+421950428128 | fara@martinsever.sk

ochrana osobných údajov