Skip to main content

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Martin – Sever

Podporte aktivity našej farnosti
venovaním 2% zo svojich daní prostredníctvom Sever, o.z.

Ďakujeme!

Podporte našu farnosť

Podpora farnosti: SK70 0200 0000 0039 0092 2557  (VÚB banka)
Podpora rekonštrukcie presbytéria: SK93 0900 0000 0051 2688 3956  (SLSP)

Zapisovanie úmyslov na sv. omšu

Pre bližšie informácie kliknite na tlačítko nižšie.

Modlitba za ľudové misie

Boh, náš Otec, Stvoriteľ neba i zeme,
vypočuj modlitbu svojich detí.
Prosíme ťa, aby nad týmto mestom zažiarilo tvoje svetlo.
Mnohí túžia vyjsť z temnoty, preto otváraj dvere a srdcia,
aby sa stali príbytkom tvojho Syna.

Pane, Ježišu Kriste, ty poznáš radosti,
strach a trápenie dnešných ľudí.
Pomôž nám spoznať teba, Pána a Vykupiteľa.
Obdaruj silou a odvahou všetkých,
ktorí sa snažia urýchliť príchod tvojho kráľovstva.

Duch Svätý, Duch lásky,
obnov v našich časoch vo svojej Cirkvi zázraky Turíc
tu, v našom meste, najmä počas misijných dní.
Mocne účinkuj v srdciach tých, ktorí hlásajú evanjelium,
ako aj v srdciach tých, ktorí ho prijímajú.

Sedembolestná Matka Vykupiteľa,
veď k svojmu Synovi mužov, ženy a deti tohto mesta.

Svätý Martin, oroduj za nás!

Sláva Otcu…

Ľudové misie

Žiadne farské spoločenstvo nefunguje dokonale, preto boli už v minulosti potrebné prostriedky na jeho obnovu. Jedným z účinných nástrojov boli ľudové misie, ktoré sa tiež nazývali sväté misie, ako o tom dodnes svedčia mnohé misijné kríže pri starých i nových farských kostoloch. Ľudové misie patria medzi diela, ktoré v Spoločnosti Božieho Slova (verbistov) vznikli ako odpoveď na znamenia čias.

Misie sú určené všetkým veriacim bez výnimky. Nábožných ľudí majú utvrdiť v nábožnosti. Pretože cieľ je vyslovene konverzný, a obrátenie potrebuje aj najnábožnejší kresťan. Každý si musí uvedomiť, že sa musí v ňom vzbudiť nespokojnosť so sebou, túžba po ďalšom rozvoji a snahe o svätosť – v zmysle slov “svätý nech sa ďalej posväcuje” (Zjv 22,11).

Úlohou misionárov je poučiť ľudí o základných pravdách viery a morálnych povinnostiach, pripraviť ich na dobrú spoveď a na sväté prijímanie, vyzvať na pokánie a dôkladne obrátenie, pozdvihnúť na duchu, povzbudiť k hlbšej viere a k životu z viery, ako aj v pokroku v dokonalosti. Spoľahlivo orientujú v duchovnom živote a privádzajú k zmiereniu s Bohom, ľuďmi i so sebou samým.

Odpustky počas misií

Ľudové misie prinášajú so sebou aj dar úplných odpustkov, ak veriaci počúva počas ľudových misií niektoré kázne a zúčastní sa ich slávnostného ukončenia. Okrem toho musí splniť aj známe podmienky: sviatosť zmierenia, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu.

Misijný kríž

V pondelok 19.2. sa aj napriek sychravému počasiu podarilo na farskom pozemku pred kostolom nainštalovať a osadiť nový misijný kríž.

Misijný kríž pripomína utrpenie ukrižovaného Krista. Preto ho nezdobíme kvetmi a nezapaľujeme pri ňom kahance a sviece.

Misijný kríž požehnáme v nedeľu 03.03.2024 pri sv. omši o 10.30.

Úplné odpustky pri tomto kríži môžeme získať dvakrát do roka, a to vždy na výročie požehnania kríža 3. marca a na sviatok Povýšenia sv. Kríža 14. septembra.

Podmienky k získaniu odpustkov: uctenie kríža, modlitba na úmysel Svätého Otca, sviatosť zmierenia, sv. prijímanie, a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu.