Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Martin-Sever

SVÄTÉ OMŠE POČAS VIANOC 2019

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

NOVINKA

od Adventu

Farnosť Martin - Sever spolu s členmi bratstva Eucharistická hodina pozývajú všetkých, ktorí sa chcete stretnúť so živým Ježišom v Eucharistii.

Adorácie v našej farnosti bývajú:

  • každý štvrtok 12.30 - 20.00
  • každý piatok 19.00 - 19.30

Rozpis adorujúcich členov Eucharistického bratstva "Eucharistická hodina"

Pápežské misijné diela

Udialo sa vo farnosti

25 rokov
od posviacky kostola a založenia farnosti Martin-Sever

Je to veru už 25 rokov, čo banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž dňa 15. mája 1994 slávnostne konsekroval farský kostol a zasvätil ho Sedembolestnej Panne Márii a zriadil farnosť Martin – Sever.

To, že sa môžeme už 25 rokov spolu radovať a modliť v našom chráme je zásluha p. dekana Jaroslav Pechu, ktorý prišiel s myšlienkou stavby nového kostola v Martine. Vďaka však patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom angažovali pri asistencii na tomto Božom diele. Ďakujeme za každú, aj tu najkratšiu modlitbičku, za každú pôstnu chvíľu, za milodary, za prácu, za ústretovosť, za pomoc odbornú i tú ľudskú, za obety, ktoré veriaci preukázali nielen počas stavby, ale i počas 25 ročnej existencie farnosti.


                   


             

& RKC Martin - Sever.
+421950428128 | fara@martinsever.sk

ochrana osobných údajov