Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Martin Sever

                   


             

Pripravujeme

Birmovanci

V školskom roku 2018/2019 príprava na sviatosť birmovania prebieha vo farnosti Martin - Mesto.

Tí, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania sa môžu prihlásiť na prípravu vo farnosti Martin - Mesto.

Bližšie info: http://martin.fara.sk//

Manželské večery

pripravujeme v roku 2018

Kurz Manželské večery tvorí osem stretnutí. Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah. Kurz dává manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva. Každý večer dostanete príležitosť užiť si spolu dobrú večeru a pritom načúvať a rozprávať sa. Budete mať ako pár dosť času na rozhovor o téme večera. Skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu, súkromie párov je plne rešpektované.

Manželské večery se dnes konajú vo viac ako 28 štátoch sveta. Veríme, že sa vám podarí nájsť kurz v cirkevnom spoločenstve v blízkosti vášho bydliska.

Ako sa modliť

pripravujeme v roku 2018

Modlitba je jedným z najdôležitejších aspektov kresťanského života. Ako dať Bohu svoj čas? Ako rásť v modlitbe a čítaní Božieho Slova? Tento kurz ti dá praktické návody a zápal pre tvoj intímny čas s Bohom.

čo sa udialo vo farnosti ...

& RKC Martin - Sever.
Nedeľné sväté omše: o 7:30, 9:00, 10:30 a 19:00
+421950428128 | fara@martinsever.sk

ochrana osobných údajov