Skip to main content

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Martin – Sever

Podporte našu farnosť

Podpora farnosti: SK70 0200 0000 0039 0092 2557  (VÚB banka)
Podpora rekonštrukcie presbytéria: SK93 0900 0000 0051 2688 3956  (SLSP)

Zapisovanie úmyslov na sv. omšu

Pre bližšie informácie kliknite na tlačítko nižšie.

Diakonské a kňazské vysviacky a primície

Diakonská vysviacka
14. jún 2024 o 17.00, Rajecké Teplice

dp. Dominik Brodňan
pochádzajúci z farnosti Rajecké Teplice

dp. Juraj Skřivánek (prax v našej farnosti)
pochádzajúci z farnosti Krásno nad Kysucou

dp. Marián Zuziak
pohádzajúci z farnosti Vrútky

Kňazská vysviacka
15. jún 2024 o 10.00, Martin – Sever

dp. František Galis
pochádzajúci z farnosti Sučany

dp. Jakub Galmiš
pochádzajúci z farnosti Martin – Sever

dp. Miroslav Maňak
pohádzajúci z farnosti Konská

dp. Peter Sovík
pohádzajúci z farnosti Panny Márie, Kysucké Nové Mesto – Radoľa

Primičná sv. omša
16. jún 2024 o 10.30, Martin – Sever

Hlavný celebrant: novokňaz Jakub Galmiš.

Po sv. omši vás novokňaz pozýva na priateľské stretnutie pri guľáši na farskom dvore.

Prosíme, aby ste si zabezpečili lístky po sv. omšiach v sakristii do 9. júna, aby sme vedeli navariť dostatok porcií.

Primičná sv. omša
22. jún 2024 o 15.00, Sučany

Hlavný celebrant: novokňaz František Galis.

Novokňaz poďakuje za dar kňazstva aj v našej farnosti 29. júna pri sv. omšiach o 9.00 a 10.30.

Ako pomôcť s prípravou kňazskej vysviacky a primícií

Prosíme o vašu pomoc. Potrebná je každá ochotná ruka.
V mene novokňaza Jakuba ďakujeme.

1. jún o 19.30 miništrantský nácvik liturgie
8. jún o 9.30 veľké upratovanie pastoračného centra a okolia kostola a fary
9. jún o 15.00 generálka speváckeho zboru v kostole
14. jún o 15.00

predpríprava pokrmov v pastoračnom centre

prosíme priniesť koláče bez plnky a slané pečivo
14. jún o 18.00 veľké upratovanie kostola
14. jún o 17.00 diakonská vysviacka v Rajeckých Tepliciach
15. jún o 7.00 príprava jedál v pastoračnom centre
15. jún o 10.00 kňazská vysviacka v našom kostole
15. jún o 14.30 upratovanie pastoračného centra
15. jún o 15.00 stavanie stanov, lavíc a trampolín
15. jún o 17.00 predpríprava jedál v katolíckej škole
16. jún o 6.30 príprava jedál v pastoračnom cetnre
16. jún o 10.30 primičná sv. omša v našom kostole
16. jún po sv. omši priateľské stretnutie pri guľáši na farskom dvore
16. jún po guľáši upratovanie