Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Martin Sever


             


             

Pripravujeme

Farská púť

9.-10. júna organizujeme farskú púť,
ktorú bude duchovne sprevádzať p. farár Štefan.

Program púte:

 • Sobota 9.6.: Velehrad - prehliadka krypty, katedrály, sv. omša, obed z vlastných zásob
  Kroměříž - prehliadka arcibiskupského paláca, návšteva arcibiskupských
  vínnych sklepov spojená s ochutnávkou vína
  návšteva chrámu sv. Mořice
  Hostýn - večera a ubytovanie
 • Nedeľa 10.6.: Hostýn - raňajky, sv. omša, krížová cesta
  Holešov - prehliadka Černé kaple a ochutnávka moravských vdolečkov

Cena púte vrátane ubytovania a stravy (večera+raňajky) je 35€.
Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili v sakristii, záloha 10 €.

Skús Alfu

Srdečne pozývame dospelých (18-50 rokov) na kurz Alfa, ktorý sa bude konať každý utorok od 20.2. do 15.5. po večernej sv. omši. Kurz Alfa je otvorená šanca pre každého, kto chce spoznať alebo prehĺbiť kresťanskú vieru. Každé stretnutie začína pohostením, kde je príležitosť lepšie sa spoznať, pokračuje chválami, prednáškou a diskusiou v skupinkách. Je možné počúvať, pýtať sa, diskutovať a objavovať. Alfa je miesto, kde žiadna otázka nie je naivná alebo nemiestna. Tí, ktorí máte záujem sa zúčastniť kurzu, zaregistrujte sa na www.sever.kurzalfa.sk alebo u p. kaplána Dušana.

začíname od 20.02.2018 o 18:00

Birmovanci

začíname od 23.9 o 18:00
sviatosť birmovania: 20.5.2018

Tí, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania sa môžu prihlásiť na prípravu vo farnosti Martin Sever. Prihlásiť sa môžu mladí ľudia od 9. ročníka ZŠ a starší. Rovnako pozývame k príprave aj dospelých, ktorí ešte neprijali túto sviatosť v mladistvom veku. Prihlásiť sa môžete elektronicky na farskej stránke www.martinsever.sk alebo si môžete prihlášku prevziať osobne v sakristii po sv. omšiach. Príprava začne od 23. septembra. 

Manželské večery

pripravujeme v roku 2018

Kurz Manželské večery tvorí osem stretnutí. Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah. Kurz dává manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva. Každý večer dostanete príležitosť užiť si spolu dobrú večeru a pritom načúvať a rozprávať sa. Budete mať ako pár dosť času na rozhovor o téme večera. Skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu, súkromie párov je plne rešpektované.

Manželské večery se dnes konajú vo viac ako 28 štátoch sveta. Veríme, že sa vám podarí nájsť kurz v cirkevnom spoločenstve v blízkosti vášho bydliska.

Ako sa modliť

pripravujeme v roku 2018

Modlitba je jedným z najdôležitejších aspektov kresťanského života. Ako dať Bohu svoj čas? Ako rásť v modlitbe a čítaní Božieho Slova? Tento kurz ti dá praktické návody a zápal pre tvoj intímny čas s Bohom.

čo sa udialo vo farnosti ...

& RKC Martin - Sever.
Nedeľné sväté omše: o 7:30, 9:00, 10:30 a 19:00
+421950428128 | fara@martinsever.sk

ochrana osobných údajov