Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Martin-Sever

Podporte našu farnosť

Ak sa chcete dozvedieť o možnostiach, ako podporiť našu farnosť, kliknite na tlačítko nižšie.

Zapisovanie úmyslov na sv. omšu

Pre bližšie informácie kliknite na tlačítko nižšie.

Deviatnik k Božskému Srdcu

Modlitba
za farnosť

Pane, prosíme ťa, ochraňuj našu farnosť.
Posilni nás všetkých vo viere,
aby sme mohli nažívať v láske medzi sebou.

Prosíme ťa o nádej
pre všetkých bratov a sestry našej farnosti,
aby prežívaním sviatostí
nachádzali pravé šťastie a vnútorný pokoj.

Daj nám odvahu,
aby sme svojou službou prispievali k jednote
a k tvorivému prežívaniu našej viery. Amen.

Modlitba v čase pandémie

Prihláška detí k prvému sv. prijímaniu

Deti, ktoré v budúcom šk. roku 2021/22 budú navštevovať 3. ročník ZŠ a staršie, pozývame na prípravu, ktorá bude v kostole a na fare (nie v škole!).

Termín prihlásenia: do konca júna

Začiatok prípravy: v októbri

Podmienky k prihláseniu detí na prípravu:

  • už teraz modlitba a účasť na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok;
  • dieťa býva na území farnosti Martin – Sever (sídliská: Sever, Košúty I a II, Záturčie, Staré Záturčie a Nový Martin) alebo navštevuje školu na území farnosti (katolícka A. Bernoláka, A. Stodolu, BellAmos, Dubčekova, Hurbanova, Zanovita);
  • dieťa absolvovalo už 2 roky náboženskej výchovy v škole a aj v nasledujúcom šk. roku 2021/22 bude navštevovať náboženskú výchovu;
  • účasť na farskej katechéze, ktorá začne v októbri a bude prispôsobená protipandemickým opatreniam;*
  • rodičia budú v príprave detí aktívne spolupracovať s kňazmi.

Ďalšie informácie nájdete kliknutím na tlačítko. 

Ponuka novín, časopisov, prednášok pre čitateľov

Ak máte záujem o čítanie novín, časopisov, prednášok v elektronickej verzii, kliknite na konkrétny obrázok

K zakúpeniu elektronické vydanie Katolíckych novín.

Bezplatné elektronické vydanie novembrového čísla časopisu Naša žilinská diecéza.

Elektronické vydanie časopisu Rebrík pre deti.

Články v časopise Slovo medzi nami.

Bezplatné stiahnutie knihy Vznešenejšia cesta od známeho biblistu prof. Františka Trstenského. Je to vysvetlenie Pavlovho hymnu na lásku.

Paulínky v Čechách ponúkajú na svojej webovej stránke paulinky.cz e-knihy zo svojej ponuky na stiahnutie zadarmo.

Bezplatné stiahnutie Litánie k milosrdnému Bohu. Mníšky cisterciánky v kláštore Magdenau (Švajčiarsko) ich sa denne modlia. “Ich pokojný rytmus nám pripomína jemné kolísanie kolísky, v ktorej matka kolíše svoje dieťa, aby si upokojilo vyľakané srdce a pokojne zaspalo,” píšu na svojej stránke. Litánie sú silne inšpirované biblickými textami.

Modlitba k svätému Rochusovi, patrónovi proti epidémiám. Ide o krátku modlitbu, ktorú sa môžeme modliť aj denne.


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov