Skip to main content

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Martin – Sever

Podporte našu farnosť

Podpora farnosti: SK70 0200 0000 0039 0092 2557  (VÚB banka)
Podpora rekonštrukcie presbytéria: SK93 0900 0000 0051 2688 3956  (SLSP)

Zapisovanie úmyslov na sv. omšu

Pre bližšie informácie kliknite na tlačítko nižšie.

Záznam
z Organového koncertu

Ospravedlňujeme sa, z technických príčin sľúbený záznam nebude.

Pápežovo videoposolstvo: Prosím, modlime sa za pokoj vo Svätej zemi

Modlime sa, nech sa spory riešia dialógom a nie množstvom mŕtvych, vyzýva pápež František vo videoposolstve, ktoré Svätá stolica zverejnila v stredu 22. novembra.

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20231123021

Preklad zo španielčiny

„Všetci cítime bolesť vojen. Viete, že od konca Druhej svetovej vojny zúria vojny v rôznych častiach sveta. Keď sú ďaleko, možno ich nepociťujeme tak silno. Sú však dve veľmi blízke vojny, ktoré nás nútia reagovať: Ukrajina a Svätá zem. To, čo sa deje vo Svätej zemi je ťažké. Veľmi ťažké.

Palestínsky ľud i ľud Izraela majú právo na mier, majú právo žiť v mieri: sú to dva bratské národy. Modlime sa za mier vo Svätej zemi. Modlime sa, aby sa spory riešili prostredníctvom dialógu a rokovaní, a nie prostredníctvom kopca mŕtvych na oboch stranách. Prosím, modlime sa za pokoj vo Svätej zemi.“

Pozývame vás na pravidelné Eucharistické adorácie

Eucharistické adorácie

Adorácie v našom farskom kostole bývajú:

  • každý štvrtok od 12.30 do 18.25 (večernej sv. omše) 
  • každý štvrtok od 19.00 (po večernej sv. omši) do 20.00
  • každý piatok 19.00 – 19.30
  • každú prvú sobotu po večernej sv. omši

Rozpis adorujúcich členov Eucharistického bratstva “Eucharistická hodina”

Pomoc prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity

Pomoc Ukrajine

Slovenská katolícka charita ponúka rôzne formy pomoci utečencom z Ukrajiny, najmä ukrajinským matkám s deťmi.

  • Poskytnutie ubytovania.
  • Potravinová a materiálna pomoc.
  • Finančná pomoc.

Za všetky vaše milodary vám v mene Charity ďakujme.

ZBERNÉ MIESTO A KONTAKT DIECÉZNEJ CHARITY
Dom charity sv. Krištofa, Kollárova 4275/24, Martin
p. Peter Fekiač 0908 034 980
www.charitaza.sk

Modlitba
za farnosť

Pane, prosíme ťa, ochraňuj našu farnosť.
Posilni nás všetkých vo viere,
aby sme mohli nažívať v láske medzi sebou.

Prosíme ťa o nádej
pre všetkých bratov a sestry našej farnosti,
aby prežívaním sviatostí
nachádzali pravé šťastie a vnútorný pokoj.

Daj nám odvahu,
aby sme svojou službou prispievali k jednote
a k tvorivému prežívaniu našej viery. Amen.

Modlitba
za pokoj vo svete

Milosrdný a mocný Bože,
ty odvraciaš vojny
a pokoruješ spupnosť mocných;
zmiluj sa nad nami,
vzdiaľ od nás hrôzy vojny,
zotri nám slzy a daruj nám pokoj,
aby sme sa nemuseli báť nepriateľských zbraní
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.