Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Martin-Sever

Podporte našu farnosť

IBAN:  SK70 0200 0000 0039 0092 2557  (VÚB banka)

Mimoriadna zbierka na úpravu presbytéria

IBAN:  SK93 0900 0000 0051 2688 3956  (Slov. Sporiteľna)

Zapisovanie úmyslov na sv. omšu

Pre bližšie informácie kliknite na tlačítko nižšie.

Prvé sväté prijímanie

K prvému sv. prijímaniu môžu pristúpiť deti i dospelí, ktorí dosiahli vek rozoznávania, sú pokrstení, vedia sa vyspovedať a vedia rozlíšiť Telo a Krv Kristovu od obyčajného chleba a vína.

Príprava v našej farnosti bude prebehať v školskom roku 2022/2023. Pre viac info:

Termín prihlasovania: september 2022

Mimoriadna zbierka na úpravu presbytéria

  Od začiatku roku 2022 sme spustili projekt úpravy presbytéria v našom farskom kostole.

  Biskupský úrad v Žiline povolil na tento cieľ 12 mimoriadnych zbierok vo farnosti.

  Prispieť môžete:

  • priamo v kostole počas mimoriadnej zbierky, ktorá bude vždy na tretiu nedeľu v mesiaci;

  • vhodením milodaru do označenej pokladničky, ktorá je v kostole na stolíku s novinami

  • poukázaním finančných prostriedkov na účet, ktorý je vyhradený na tento účel:

  IBAN: SK93 0900 0000 0051 2688 3956

  • naskenovaním QR kódu priamo vo vašom internetbankingu.

  Pre viac informácií o projekte kliknite nižšie.

  Pomoc Ukrajine

   Pýtate sa ako pomôcť? Ponúkame možnosť prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity, ktorá ponúka rôzne formy pomoci utečencom z Ukrajiny, najmä ukrajinským matkám s deťmi. 

   Poskytnutie ubytovania:
   KBS v spolupráci s Katolíckou charitou spustila registráciu tých, ktorí by mali možnosť a chceli by pomôcť s poskytnutím ubytovania pre utečencov z Ukrajiny.
   Registrácia je k dispozícii na: tkkbs.sk/registraciaubytovania

   Potravinová a materiálna pomoc:
   Pomôcť aj materiálne – najlepšie po telefonickom dohovore priniesť do Charity na Kollárovej ulici pri nemocnici tieto veci:

   POTRAVINY: trvanlivé potraviny, konzervy s mäsom, rybami, paštéty, strukoviny, instantné polievky, džemy, káva, čaj, cukor, med, soľ, cestoviny, omáčky na cestoviny, potraviny pre deti – sladkosti, detské príkrmy, sušené materské mlieko, detská výživa, krupica, kaše.

   MATERIÁLNA POMOC: hygienické potreby, toaletný papier, dámske hygienické vložky, plienky, vlhčené vreckovky, šampóny a sprchovacie gély, pracie prostriedky, prostriedky na umývanieriadu, dezinfekcia, utierky dezinfekčné, papierové vreckovky, obrúsky, kuchynské utierky, respirátory, testy, rúška lieky od bolesti, hnačky, vitamíny, deky, spacie vaky, lekárničky a zdravotnícky materiál na potrebu prvej pomoci, termosky 10-20 litrové nádoby.

   FINANČNÁ POMOC: Prispieť môžete prevodom na číslo účtu verejnej zbierky organizovanej Katolíckou charitou SK93 1100 0000 0029 4546 3097 VS (variabilný symbol pre platbu) 380. Viac informácií na www.charita.sk/pomoc-ukrajine.

   Za všetky vaše milodary vám v mene Charity ďakujme.

   ZBERNÉ MIESTO A KONTAKT DIECÉZNEJ CHARITY
   Dom charity sv. Krištofa, Kollárova 4275/24, Martin
   p. Peter Fekiač 0908 034 980
   www.charitaza.sk

   Modlitba
   za farnosť

   Pane, prosíme ťa, ochraňuj našu farnosť.
   Posilni nás všetkých vo viere,
   aby sme mohli nažívať v láske medzi sebou.

   Prosíme ťa o nádej
   pre všetkých bratov a sestry našej farnosti,
   aby prežívaním sviatostí
   nachádzali pravé šťastie a vnútorný pokoj.

   Daj nám odvahu,
   aby sme svojou službou prispievali k jednote
   a k tvorivému prežívaniu našej viery. Amen.

   Modlitba v čase pandémie

   RKC Farnosť Martin - Sever
   +421950428128 | fara@martinsever.sk

   Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

   ochrana osobných údajov