Rímskokatolícka cirkev

FARNOSŤ MARTIN-SEVER

Podporte našu farnosť

Ak sa chcete dozvedieť o možnostiach, ako podporiť našu farnosť, kliknite na tlačítko nižšie.

Zapisovanie úmyslov na sv. omšu

Pre bližšie informácie kliknite na tlačítko nižšie.

Prihláška detí k prvej sv. spovedi a Eucharistii

Milí rodičia, ponúkame vám možnosť prihlásiť vaše dieťa k prvej sv. spovedi a k prvému sv. prijímaniu.

Pre prijatie týchto sviatostí sa vyžaduje zodpovedný kresťanský život rodičov, ku ktorému sa zaviazali pri krste dieťaťa. V prípade záujmu o vyslúženie tejto sviatosti kliknite na odkaz nižšie:
https://martinsever.sk/sviatosti/prve_prijimanie/

Poďakovanie za zbierku na oprava strechy kostola

Ako vidíme aj na fotkách, máme poškodenú izoláciu v okolí svetlíkov, plech je na viacerých miestach prehrdzavený a žľaby a zvody sú zanesené.

Chceli by sme vám veľmi pekne poďakovať, že napriek tomu, že prežívame náročné obdobie, ste prispeli na opravu strechy vo výške 12.830 €. Oprava by sa mala realizovať koncom augusta /  začiatkom septembra. Veľké Pán Boh zaplať!

Ak by ste ešte chceli podporiť našu farnosť, kliknite vyššie na «Podporte našu farnosť». Ďakujeme.

Eucharistický zázrak v Buenos Aires

Pápež František ešte ako buenosaireský biskup schválil vedecké prešetrenie domnelého eucharistického zázraku, ku ktorému došlo v rokoch 1992 - 1996 a ktorý býva označovaný ako "eucharistický zázrak z Buenos Aires".

Vatikán 5. augusta (RV)      Ide o málo známy prípad, ktorý vďaka múdremu rozhodnutiu farára a veriacich nevzbudil mediálny rozruch. Do pozornosti prišiel až po menovaní kardinála Bergoglia na Petrov stolec (2013), kedy sa o ňom zmienila poľská a talianska tlač. Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na link:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200805015

Pripomenutie dodržiavania opatrení

Mons. Zvolenský, predseda KBS, sa obrátil na biskupov Slovenska listom, v ktorom pripomína dodržiavanie opatrení a hygienických odporúčaní v súvislosti s ochorením Covid-19.

Na základe jeho listu pripomíname naliehavú potrebu chrániť zdravie ľudí. Hoci viacero opatrení bolo práve z iniciatívy KBS zmiernených, a nie sú striktne nariadené, len odporúčané, druhá vlna ochorenia sa stáva reálnou hrozbou, a preto sa treba správať zodpovedne, a nerobiť z výnimiek pravidlo.

V kostoloch je stále povinné nosiť rúško, nosiť ho nemusia len tie osoby, ktorým spôsobujú vážne dýchacie problémy, alebo trpia kožnou chorobou. Takisto stále platí povinnosť dezinfikovania rúk. Odporúčaný spôsob podávania je do rúk a len vo výnimočných prípadoch do úst, nie naopak. Tí, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu prijať do rúk, majú prísť až na záver radu, nie medzi ostatnými. Na znak pokoja si ľudia nemajú podávať ruky a sväteničky pri vstupoch do chrámov majú zostať naďalej prázdne. 

Prosíme o ohľaduplnosť, aby sme chránili nielen svoje zdravie, aj zdravie každého účastníka zhromaždení v našich chrámoch.

Z video-tvorby žiakov KZŠ s MŠ A. Bernoláka

Našej katolíckej škole sa podarilo získať grant od Patoračného fondu Žilinskej diecézy na projekt "Čo sa deje vo farnosti?" Prinášame vám prvé aktivity žiakov.

Reportáž s birmovancami: https://www.youtube.com/watch?v=vxuIJ0jr6f0&feature=youtu.be

Reportáž s prvoprijímajúcimi: https://www.youtube.com/watch?v=flJxiX_U--A&feature=youtu.be

Ponuka novín, časopisov, prednášok pre čitateľov

Ak máte záujem o čítanie novín, časopisov, prednášok v elektronickej verzii, kliknite na konkrétny obrázok

K zakúpeniu elektronické vydanie Katolíckych novín.

Bezplatné elektronické vydanie časopisu Rebrík pre deti.

Bezplatné elektronické vydanie časopisu Naša žilinská diecéza. Mimoriadne na 58-stranách.

Články v časopise Slovo medzi nami.

Bezplatné stiahnutie knihy Vznešenejšia cesta od známeho biblistu prof. Františka Trstenského. Je to vysvetlenie Pavlovho hymnu na lásku.

Paulínky v Čechách ponúkajú na svojej webovej stránke paulinky.cz e-knihy zo svojej ponuky na stiahnutie zadarmo.

Bezplatné stiahnutie Litánie k milosrdnému Bohu. Mníšky cisterciánky v kláštore Magdenau (Švajčiarsko) ich sa denne modlia. "Ich pokojný rytmus nám pripomína jemné kolísanie kolísky, v ktorej matka kolíše svoje dieťa, aby si upokojilo vyľakané srdce a pokojne zaspalo," píšu na svojej stránke. Litánie sú silne inšpirované biblickými textami.

Modlitba k svätému Rochusovi, patrónovi proti epidémiám. Ide o krátku modlitbu, ktorú sa môžeme modliť aj denne.

Priame prenosy

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) rozhodla o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách od 17. júna 2020, a teda účasť na nedeľnej sv. omši viaže kresťana-katolíka vo svedomí pod ťažkým hriechom.

Ak sa však nemôžete zúčastniť sv. omše z objektívnych dôvodov (karanténa, choroba, služba v práci,...) prinášame vám ponuku vybraných priamych prenosov sv. omší a adorácií


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov