Rímskokatolícka cirkev

FARNOSŤ MARTIN-SEVER

Aj tento rok sa naša farnosť uchádza o 2% dane prostredníctvom Sever, o.z.

Milí naši farníci a sympatizanti, podľa dostupných informácií je termín na poukázanie 2% odložený:

  • pre fyzické osoby: do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie;

  • pre právnické osoby: v prípade odloženého podania daňového priznania, by mali byť 2% poukázané.

Budeme vďační, ak svoje 2% dane venujete nášmu občianskemu združeniu Sever a podporíte tak aktivity našej farnosti. Tlačivo si môžete stiahnuť kliknutím na tlačidlo nižšie.

Zapisovanie sv. omší

Bratia a sestry, hoci sme začali sláviť verejné sväté omše, chceme Vám aj naďalej ponúknuť možnosť nahlásenia sv. omše na váš úmysel prostredníctvom internetu. Pre bližšie informácie kliknite na tlačítko nižšie.

Podporte našu farnosť

Ak sa chcete dozvedieť o možnostiach, ako podporiť našu farnosť, kliknite na tlačítko nižšie.

Verejné sv. omše vo farnosti

Aj napriek opatreniam máme v kostole stále dostatok voľného miesta. Prijmite pozvanie k sláveniu Eucharistie, nebojte sa a príďte

Farské oznamy s rozpisom bohoslužieb, ako aj hygienické pokyny počas sv. omše, nájdete v menu «Farské oznamy», alebo kliknutím na tlačítko nižšie.

Vysluhovanie sviatostí a vybavovanie na fare

Po ďalšom uvoľnení opatrení fungujeme v nasledovnom režime:

  • sviatosť zmierenia vysluhujeme pondelok - sobotu 1/2 hodinu pred sv. omšami pri zvonici;

  • úradné hodiny v kancelárii farského úradu sú v pracovné dni (pondelok - piatok) 1/2 hodinu po sv. omšiach. Prosíme, aby ste do kostola i farského úradu vstupovali len s rúškom na tvári. Maximálny počet vybavujúcich ľudí v kancelárii farského úradu: 2;

  • prosíme, aby ste pre nahlásenie krstu, sobášu, zaopatrenia chorého, pohrebu a ostatných záležitostí, prednostne využívali úradné hodiny;

  • mimo úradných hodín, sme zväčša k dispozícii 0950 428 128 alebo fara@martinsever.sk, ak nemáme iné povinnosti;

  • kostol máme denne otvorený 9.00 - 17.30; vo štvrtok je adorácia 12.30 - 17.30.

Články a zaujímavosti,

ktoré môžeme sledovať

Citáty zo Sv. písma,

aby sme sa nebáli

Nedeľa 24.5.: "Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A v nich som oslávený." (Jn 17, 9.10b)

Pondelok 25.5.: Vám, svojím priateľom, hovorím: "Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, a potom už nemajú čo urobiť! Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla!" (Lk 12, 4-5a)


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov