Venujte 2% zo svojich daní našej farnosti
prostredníctvom občianskeho združenia Sever

Ďakujeme!

Vyplnené tlačivo môžete spolu s potvrdením o dani z príjmov zaniesť alebo odoslať na daňový úrad, prípadne vhodiť aj do poštovej schránky na fare do 28. apríla. Ušetríte tak čas strávený na daňovom úrade 🙂

Upozorňujeme, že tlačivo je platné, avšak v riadku č. 13 treba uviesť sumu zaokrúhlenú na eurocenty matematicky, (a nie nadol, ako je tam uvedené), pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

Podporte našu farnosť

Ak sa chcete dozvedieť o možnostiach, ako podporiť našu farnosť, kliknite na tlačítko nižšie.

Zapisovanie úmyslov na sv. omšu

Pre bližšie informácie kliknite na tlačítko nižšie.

Priamy prenos nedeľnej sv. omše

Sv. omša z nášho farského kostola každú nedeľu o 10.00 hod.

V spolupráci s Tv Turiec vám ponúkame priamy prenos sv. omše z nášho farského kostola každú nedeľu o 10.00 hod. prostredníctvom internetu a aj prostredníctvom televíznych obrazoviek.

Priamy prenos sv. omše si môžete pozrieť v televízii na programe Tv Turiec alebo kliknutím na link, ktorý tu bude k dispozícii 5 minút pred začiatkom sv. omše. Môžete si tiež pozrieť aj záznam sv. omše z nedele 7.3.

 

Záznam sv. omše z nedele 11.04. (od 29. minúty): https://youtu.be/KgrkMxEFb5A

Bohoslužby sú síce do odvolania pozastavené

Avšak máme čas…

  • kostol je otvorený v pracovné dni 9.00 – 18.00. V sobotu a v nedeľu 12.00 – 18.00. Môžeme tu stráviť čas osamote s Ježišom vo svätostánku – len Ja a ON;

  • ak potrebujete vyslúžiť sviatosť (krst, zmierenie, Eucharistia, sobáš) alebo pohreb, vybaviť úradné záležitosti na fare, využite e-mail fara@martinsever.sk alebo telefón 0950 428 128Prosíme volať v pracovné dni! Kontakt môžete využiť aj na duchovný rozhovor;

  • zastaviť sa, uvažovať, tráviť viac času s Bohom i vlastnou rodinou. Ak sme sa kedysi vyhovárali na nedostatok času, teraz máme príležitosť ho využiť, urovnať vzťahy, poprosiť o odpustenie, či odpustiť;

  • otvoriť si Sväté písmo, vytiahnuť ruženec, krížovú cestu, nájsť si čas na duchovnú literatúru alebo duchovnú obnovu prostredníctvom internetu;

  • študovať katechizmus, hľadať skutočné odpovede na otázky, ktoré sme si kládli a nemali sme čas na ne odpovedať.

Hygienické opatrenia v kostole

Na základe nariadenia hlavného hygienika v kostole platia nasledovné protiepidemiologické opatrenia:

Modlitba za odvrátenie pandémie

Zjednoťme sa každý večer o 20:00 v krátkej modlitbe podľa svojich možností: pred krížom, či obrazom, modlitbou, alebo tichom uvedomení si Božej prítomnosti. V tomto čase v našej farnosti aj znejú kostolné zvony.

“Odložme teda na chvíľku prácu, televízny program, prerušme rozhovor, naprogramujme si na mobiloch pripomienku… Bude to náš nový životný štýl, ktorý nám prinesie požehnanie, ozdravenie a posilu v tomto čase. Veď sme si kľakli pred Bohom – ako kedysi dávno mudrci z Východu, ktorí sa domov vrátili „inou cestou“, ako noví ľudia obdarovaní vierou a novou perspektívou.”

Viliam Judák, nitriansky biskup

Ponuka katolíckych stredných škôl

V súčasnej dobe nie je možné stretnúť sa so žiakmi základných škôl, aby sme ich informovali o možnosti štúdia na katolíckych stredných. Preto vám ponúkame ponuku tých, ktoré sú na území našej diecézy. (Zväčšíte kliknutím na ikonu.)

Otvorený kostol počas Veľkej noci

Na základe usmernení biskupského úradu, tento rok upustíme od zriadenia Božieho hrobu. Kostol však bude otvorený pre individuálnu modlitbu nasledovne:

Veľk. nedeľa:      12.00 – 18.00
Veľk. pondelok:   9.00 – 18.00

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť tradičnou veľkonočnou oferou, v kostole na stolíkoch s novinami bude označená pokladnička pre vhodenie milodaru. Takisto môžete prispieť na jeden z farských účtov:

SK70 0200 0000 0039 0092 2557 (VÚB)
SK93 0900 0000 0051 2688 3956 (SLSP)

Do poznámky môžete uviesť “OFERA”. Výťažok zo zbierky by sme chceli použiť na obnovu zvonice pred kostolom.


List predsedu KBS

Prinášame vám list predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského zastupujúcemu ministrovi zdravotníctva p. Hegerovi

Vážený pán minister,

už rok robíme, čo je v našich silách, aby sme štátu pomohli v zápase s pandémiou.

Naše doterajšie prosby o najzákladnejší priestor pre duchovnú službu nepriniesli žiaden výsledok. Osobné stretnutie s pánom premiérom sa neuskutočnilo pre politické problémy.

Výkonná moc v krajine obmedzila náboženskú slobodu neprimeraným spôsobom. Kým lekári a vedci v konzíliách majú pre legitímne prejavy náboženskej slobody aj vo výnimočnom stave pochopenie, tieto sa pravdepodobne stali predmetom na výmenu pri politických súbojoch.

Vydržali sme aj neadekvátne obmedzenia a spôsoby zaobchádzania, lebo sme chceli (a stále chceme) podržať krajinu v boji. “Spolu to zvládneme” sme nepokladali len za prázdne heslo. Rok sme sa zdržali akýchkoľvek kritík, hoci nás viacero komunikačných prejavov, ktorých sme boli svedkami, mrzelo.

Ignorovanie zásadných požiadaviek Cirkvi sa však stalo neudržateľné. Je zbytočné rozoberať, pod akým tlakom sme celé mesiace – od ľudí, ktorí si žiadajú aspoň najzákladnejšiu duchovnú starostlivosť. Takú, ktorá sa jednoducho nedá poskytnúť cez televízor. Tíšime, upokojujeme, zmierňujeme, kde sa dá.

Štát ale neustále predlžuje úplný lockdown náboženského života – a tak ľudia síce bez ťažkostí môžu stáť vedľa seba v doprave, v obchodoch, na výdajných miestach akéhokoľvek tovaru, pri výrobných linkách či v radoch na testovanie, ale do kostola a ani na sväté prijímanie už mesiace legálne prísť nemôžu. Z týždňa na týždeň na našu adresu rastú výzvy vzoprieť sa neprimeranosti opatrení.

Nesieme zodpovednosť za veriacich a nechceme dopustiť, aby ich ohrozilo brachiálne vynútenie obmedzení. Dôrazne však nesúhlasíme s nadmerným zasahovaním štátu do náboženského života v krajine a sme presvedčení, že dochádza k neadekvátnemu obmedzeniu náboženskej slobody, ktorá má byť – v príslušnej miere – rešpektovaná aj vo výnimočnom stave.

Chceli sme sa vyhnúť sporom a dúfali sme v ústretovosť štátu.

Vážený pán minister, napríklad včera sme zareagovali aj na Vašu ostatnú výzvu pomôcť seniorom s registráciou na očkovanie: Katolícka charita zriadila bezplatné číslo s rozsiahlym tímom ľudí v pozadí: kresťanské spoločenstvá mladých sa aktivizujú po celom území Slovenska. Viete, že naši kňazi a rehoľníci vytrvalo pomáhajú v nemocniciach. Stojíme pri ľuďoch, ktorí sú pandémiou najviac zasiahnutí. No odmietnutie garantovania ešte aj individuálnej pastorácie – a aspoň minimálnej, presnými pravidlami stanovenej možnosti verejných bohoslužieb, je pre nás veľkým sklamaním.

Pritom naši susedia vôbec nemajú plošné zákazy bohoslužieb. Je známe, že vo viacerých krajinách sveta už súdy vyhlásili zásahy výkonnej moci štátu do náboženskej slobody za nezákonné či neprimerané. Naposledy v Škótsku. Hoci sme z našej strany neiniciovali kroky takouto cestou, naliehavo žiadame, aby Slovensko primerane rešpektovalo náboženskú slobodu a bralo ohľad na duchovné potreby svojich obyvateľov.

Mons. Stanislav Zvolenský, Bratislavský arcibiskup-metropolita, predseda KBS


Predseda KBS dúfa, že politickí predstavitelia nezostanú len pri slovách

Predseda KBS, Mons. Stanislav Zvolenský reaguje na viacero mediálnych výstupov ohľadom individuálnej pastoračnej služby, ktorá v súčasnosti nie je na Slovensku garantovaná

Ďakujem pánu profesorovi Krčmérymu za jeho vyjadrenie v televízii, že individuálnu pastoračnú službu pokladá za legitímnu a potrebnú aj v tomto čase. Som rád, že na danú tému v diskusnej relácii s porozumením zareagoval aj predseda parlamentu pán Kollár. Nádej tiež vo mne vzbudzuje vyjadrený záujem o komunikáciu zo strany povereného ministra zdravotníctva pána Hegera. Samozrejme, dúfam, že nezostane len pri slovách, ale že aspoň individuálna pastorácia dostane na Slovensku čo najskôr legálnu garanciu – a polícia prestane zatvárať naše kostoly otvorené pre súkromnú návštevu veriacich.

Mons. Stanislav Zvolenský, Bratislavský arcibiskup-metropolita, predseda KBS

Ponuka novín, časopisov, prednášok pre čitateľov

Ak máte záujem o čítanie novín, časopisov, prednášok v elektronickej verzii, kliknite na konkrétny obrázok

K zakúpeniu elektronické vydanie Katolíckych novín.

Bezplatné elektronické vydanie novembrového čísla časopisu Naša žilinská diecéza.

Elektronické vydanie časopisu Rebrík pre deti.

Články v časopise Slovo medzi nami.

Bezplatné stiahnutie knihy Vznešenejšia cesta od známeho biblistu prof. Františka Trstenského. Je to vysvetlenie Pavlovho hymnu na lásku.

Paulínky v Čechách ponúkajú na svojej webovej stránke paulinky.cz e-knihy zo svojej ponuky na stiahnutie zadarmo.

Bezplatné stiahnutie Litánie k milosrdnému Bohu. Mníšky cisterciánky v kláštore Magdenau (Švajčiarsko) ich sa denne modlia. “Ich pokojný rytmus nám pripomína jemné kolísanie kolísky, v ktorej matka kolíše svoje dieťa, aby si upokojilo vyľakané srdce a pokojne zaspalo,” píšu na svojej stránke. Litánie sú silne inšpirované biblickými textami.

Modlitba k svätému Rochusovi, patrónovi proti epidémiám. Ide o krátku modlitbu, ktorú sa môžeme modliť aj denne.


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov