Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Martin – Sever

Podporte našu farnosť

Podpora farnosti: SK70 0200 0000 0039 0092 2557  (VÚB banka)
Podpora rekonštrukcie presbytéria: SK93 0900 0000 0051 2688 3956  (SLSP)

Zapisovanie úmyslov na sv. omšu

Pre bližšie informácie kliknite na tlačítko nižšie.

Pôstne katechézy

Ak by ste sa chceli vrátiť k myšlienkam Svätého Otca Františka o liturgii, ktoré sme preberali počas pôstnych nedieľ, jeho apoštolský list Desiderio desideravi si môžete prečítať kliknutím na tlačidlo. 

Venujte 2% z daní

Prečo podporiť práve našu farnosť 2% z daní
prostredníctvom Sever, o.z.?

Naša farnosť sa aj v tomto roku uchádza o podporu z 2% z daní prostredníctvom občianskeho združenia Sever. Výhodou je, že vás to nič nestojí a farnosti tým vieme veľmi pomôcť. Napríklad minulý rok sme vďaka nim zorganizovali:

• farskú púť do Ríma,
• duchovnú obnovu pre mládež,
• detský letný tábor,
• duchovnú obnovu pre birmovancov v talianskom Roverete,
• farské hody,
• mikulášske balíčky pre deti.

V tomto roku taktiež pripravujeme rôzne podujatia (viac na záložke Sever, o.z.), preto budeme vďační za každú vašu podporu.

Ďakujeme!Vyplnené tlačivo môžete priniesť aj do sakristie po ktorejkoľvek sv. omši do 23. apríla.
Ušetríte tak čas strávený na daňovom úrade 🙂

1. etapa je dokončená

K rekonštrukcii presbytéria

Chceli by sme vám ešte raz veľmi pekne poďakovať za každú modlitbu, ktorou sprevádzate obnovu nášho chrámu, za každý milodar, bez ktorých by sa to nedalo uskutočniť, za každú pomocnú ruku i za milé a povzbudivé slovo, ktoré nás povzbudzuje, za vašu angažovanosť, ktorá svedčí o vašej pevnej viere. Jedine s vašou pomocou sa nám podarilo dokončiť 1. etapu rekonštrukcie presbytéria, počas ktorej sme preinvestovali 123 717 €.

V tomto roku sa plánujeme pustiť do 2. etapy, ktorá pozostáva z nového oltára, ambony a bohostánku. Predpokladaná cena investície podľa starých cien bola 60 000 €. Momentálne sme oslovili viac firiem, ktoré riešia technické možnosti a cenové ponuky.

Zároveň vidíme, že sa zdvihli ceny všetkého, čo je záťažou pre rodinné rozpočty. Preto sme sa rozhodli, že ďalšie mimoriadne zbierky na rekonštrukciu presbytéria nateraz nebudú. Nejaké prostriedky na účtoch máme. Ak by sa stalo, že by peniaze chýbali, oslovíme vás, až keď to bude aktuálne.

Samozrejme, ak by ste aj tak chceli prispieť na presbytérium, môžete tak urobiť:

  • vhodením milodaru do označenej pokladničky, ktorá je v kostole na stolíku s novinami
  • poukázaním finančných prostriedkov na účet, ktorý je vyhradený na tento účel:
    IBAN: SK93 0900 0000 0051 2688 3956
  • naskenovaním platby priamo vo vašom internetbankingu:

Ďakujeme za každú pomoc!

“Pôstny špeciál” rôznych pôstnych aktivít

Diecézny katechetický úrad pripravil “Pôstny špeciál” rôznych pôstnych aktivít. Viac kliknutím na tlačidlo nižšie.


Relikvie
vo farnosti

Naša farnosť dostala relikvie,
ktoré umiestnime do nového oltára.
Viac sa dočítate v sekcii

Pomoc prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity

Pomoc Ukrajine

Slovenská katolícka charita ponúka rôzne formy pomoci utečencom z Ukrajiny, najmä ukrajinským matkám s deťmi.

  • Poskytnutie ubytovania.
  • Potravinová a materiálna pomoc.
  • Finančná pomoc.

Za všetky vaše milodary vám v mene Charity ďakujme.

ZBERNÉ MIESTO A KONTAKT DIECÉZNEJ CHARITY
Dom charity sv. Krištofa, Kollárova 4275/24, Martin
p. Peter Fekiač 0908 034 980
www.charitaza.sk

Modlitba
za farnosť

Pane, prosíme ťa, ochraňuj našu farnosť.
Posilni nás všetkých vo viere,
aby sme mohli nažívať v láske medzi sebou.

Prosíme ťa o nádej
pre všetkých bratov a sestry našej farnosti,
aby prežívaním sviatostí
nachádzali pravé šťastie a vnútorný pokoj.

Daj nám odvahu,
aby sme svojou službou prispievali k jednote
a k tvorivému prežívaniu našej viery. Amen.

RKC Farnosť Martin - Sever
Jilemnického 59, 036 01 Marin
+421950428128 | fara@martinsever.sk

SK70 0200 0000 0039 0092 2557 (podpora farnosti)
SK93 0900 0000 0051 2688 3956 (podpora rekonštrukcie presbytéria)

ochrana osobných údajov