Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Martin-Sever

Podporte našu farnosť

IBAN:  SK70 0200 0000 0039 0092 2557  (VÚB banka)

Mimoriadna zbierka na úpravu presbytéria

IBAN:  SK93 0900 0000 0051 2688 3956  (Slov. Sporiteľna)

Zapisovanie úmyslov na sv. omšu

Pre bližšie informácie kliknite na tlačítko nižšie.

Mimoriadna zbierka na úpravu presbytéria

  Od začiatku roku 2022 sme spustili projekt úpravy presbytéria v našom farskom kostole.

  Biskupský úrad v Žiline povolil na tento cieľ 12 mimoriadnych zbierok vo farnosti.

  Prispieť môžete:

  • priamo v kostole počas mimoriadnej zbierky, ktorá bude vždy na tretiu nedeľu v mesiaci;

  • vhodením milodaru do označenej pokladničky, ktorá je v kostole na stolíku s novinami

  • poukázaním finančných prostriedkov na účet, ktorý je vyhradený na tento účel:

  IBAN: SK93 0900 0000 0051 2688 3956

  • naskenovaním QR kódu priamo vo vašom internetbankingu.

  Pre viac informácií o projekte kliknite nižšie.

  Pomoc Ukrajine

   Pýtate sa ako pomôcť? Ponúkame možnosť prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity, ktorá ponúka rôzne formy pomoci utečencom z Ukrajiny, najmä ukrajinským matkám s deťmi. 

   Poskytnutie ubytovania:
   KBS v spolupráci s Katolíckou charitou spustila registráciu tých, ktorí by mali možnosť a chceli by pomôcť s poskytnutím ubytovania pre utečencov z Ukrajiny.
   Registrácia je k dispozícii na: tkkbs.sk/registraciaubytovania

   Potravinová a materiálna pomoc:
   Pomôcť aj materiálne – najlepšie po telefonickom dohovore priniesť do Charity na Kollárovej ulici pri nemocnici tieto veci:

   POTRAVINY: trvanlivé potraviny, konzervy s mäsom, rybami, paštéty, strukoviny, instantné polievky, džemy, káva, čaj, cukor, med, soľ, cestoviny, omáčky na cestoviny, potraviny pre deti – sladkosti, detské príkrmy, sušené materské mlieko, detská výživa, krupica, kaše.

   MATERIÁLNA POMOC: hygienické potreby, toaletný papier, dámske hygienické vložky, plienky, vlhčené vreckovky, šampóny a sprchovacie gély, pracie prostriedky, prostriedky na umývanieriadu, dezinfekcia, utierky dezinfekčné, papierové vreckovky, obrúsky, kuchynské utierky, respirátory, testy, rúška lieky od bolesti, hnačky, vitamíny, deky, spacie vaky, lekárničky a zdravotnícky materiál na potrebu prvej pomoci, termosky 10-20 litrové nádoby.

   FINANČNÁ POMOC: Prispieť môžete prevodom na číslo účtu verejnej zbierky organizovanej Katolíckou charitou SK93 1100 0000 0029 4546 3097 VS (variabilný symbol pre platbu) 380. Viac informácií na www.charita.sk/pomoc-ukrajine.

   Za všetky vaše milodary vám v mene Charity ďakujme.

   ZBERNÉ MIESTO A KONTAKT DIECÉZNEJ CHARITY
   Dom charity sv. Krištofa, Kollárova 4275/24, Martin
   p. Peter Fekiač 0908 034 980
   www.charitaza.sk

   Modlitba
   za farnosť

   Pane, prosíme ťa, ochraňuj našu farnosť.
   Posilni nás všetkých vo viere,
   aby sme mohli nažívať v láske medzi sebou.

   Prosíme ťa o nádej
   pre všetkých bratov a sestry našej farnosti,
   aby prežívaním sviatostí
   nachádzali pravé šťastie a vnútorný pokoj.

   Daj nám odvahu,
   aby sme svojou službou prispievali k jednote
   a k tvorivému prežívaniu našej viery. Amen.

   Modlitba v čase pandémie

   RKC Farnosť Martin - Sever
   +421950428128 | fara@martinsever.sk

   Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

   ochrana osobných údajov