Rímskokatolícka cirkev

FARNOSŤ MARTIN-SEVER

Aj tento rok sa naša farnosť uchádza o 2% dane prostredníctvom Sever, o.z.

Milí naši farníci a sympatizanti, 

podľa dostupných informácií by mali byť 2% poukázané žiadateľom aj v prípade, že podanie daňového priznania bolo odložené na neskôr. Teda zamestnanci (do konca apríla) a fyzické a právnické osoby, ktorých sa týka odklad, budeme vďační, ak svoje 2% dane venujete nášmu občianskemu združeniu Sever a podporíte tak aktivity našej farnosti. Tlačivo si môžete stiahnuť tu.

Zapisovanie sv. omší

Bratia a sestry, napriek tomu, že sa slúžia sväté omše v kostoloch za zatvorenými dverami, chceli by sme vám ponúknuť možnosť odslúženia sv. omše na váš úmysel. Pre bližšie informácie kliknite na tlačítko nižšie.

 

"Slovenskí biskupi rozhodli, že v platnosti zostáva rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania."     (tkkbs.sk)

Preto aj v našej farnosti:

 • sväté omše pre verejnosť nebudú do odvolania
 • úmysly, ktoré ste nahlásili, budú odslúžené v daný deň súkromnou omšou kňaza. Pozývame vás, aby ste sa v ten deň doma pripojili v modlitbe
 • kostol je otvorený počas dňa 10.00-18.00. Vstupujte dnu v rúškach na tvári a v kostole si ich nesnímajte (hoci by ste tam boli aj sami). Tiež si pri vstupe vydezinfikujte ruky.
 • prosíme, aby ste nevstupovali do kostola, ak sa cítite chorí, máte kašeľ, nádchu, alebo zvýšenú teplotu. Tiež nevstupujte, ak sa vo vnútri nachádza viac ako 9 osôb. V takom prípade počkajte vonku alebo príďte v iný čas.
 • na vybavenie úradných záležitostí v kancelárii farského úradu prosíme využite e-mail fara@martinsever.sk alebo telefón 0950 428 128
 • bezodkladné záležitosti (pohreb, zaopatrenie chorého) vybavujeme priebežne
 • v prípade potreby vyslúženia sv. spovede, prosíme, dohodnite si termín mailom alebo telefonicky

 

EUCHARISTICKÉ POŽEHANIE

Moji najmilší,

myslím, že to, čo nás nahlodáva v tomto období je nepokoj, zlý pocit, strach. Strach z vírusu, strach z opatrení, strach z toho, čo bude, strach z nepoznaného.

Chcem vám pripomenúť, že vo Svätom písme sa vo viacerých obmenách 365-krát opakuje: "NEBOJTE SA!" Ak Boh to povedal toľkokrát, koľko je dní v roku, určite to myslel vážne!

Naším Pánom nie je nejaký vírus, ani strach, ale Boh. On je náš milujúci Otec!

Aby sme si to viac uvedomili, s p. kaplánmi sme sa rozhodli, že každý deň o 20.00 udelíme Eucharistické požehnanie celej našej farnosti. Túto udalosť vám oznámime aj krátkym zvonením kostolných zvonov.

Kto chce, môže sa v tú chvíľu pridať - tam, kde je - pokľaknutím a prežehnaním sa.

Nebojme sa, Ježiš je s nami "po všetky dni až do skončenia sveta", a ten ešte ani zďaleka neskončil:-)

Váš farár

Upozornenie ohľadom spovedania
chorých a starkých

Naozaj zvážte, či spoveď týchto najzraniteľnejších osôb je v tomto období vírusu naozaj potrebná a nie je možné ju odložiť na neskôr (napríklad v lete).

Z našej strany nevieme zaručiť 100% bezpečnosť, hoci sa chránime ako najlepšie vieme, nakoľko sa s ľuďmi stretávame pri pohreboch, vysluhovaní sviatostí, či vybavovaní úradných a iných záležitostí.

Pre chorých v nemocnici je zabezpečená duchovná služba www.unm.sk/duchovna-sluzba.

Slávenie Veľkej noci vo farnosti

Otcovia biskupi na zasadnutí KBS rozhodli, že verejné bohoslužby sa nebudú sláviť do odvolania. Preto aj slávenie Veľkej noci v našej farnosti bude bez účasti ľudu, a teda neverejné. Pozývame vás však, aby sme sa v daný čas navzájom zjednotili v modlitbe. Preto vždy, keď začneme sláviť, upozorníme vás na modlitbu zvonením zvonov.

Zelený štvrtok:

 • kostol na súkromnú modlitbu otvorený 10.00 - 18.00
 • svätá omša na pamiatku Pánovej večere s obnovením kňazských sľubov o 18.00 (iba kňazi)
 • Eucharistické požehnanie farnosti po jej skončení

Veľký piatok:

 • kostol  bude uzatvorený
 • slávenie utrpenia a smrti Pána o 15.00 (iba kňazi)
 • poklona sv. krížu: Nakoľko z hygienických dôvodov nie je možné uctiť si kríž v kostole, pozývame vás k jeho adorácii a ucteniu doma. Kto si takto uctí kríž na Veľký piatok, môže získať plnomocné odpustky.

Biela sobota:

 • kostol na súkromnú modlitbu otvorený 10.00 - 18.00
 • Veľkonočná vigília Pánovho vzkriesenia o  19.30 (iba kňazi)
 • Eucharistické požehnanie farnosti po jej skončení

Bolí nás, že nemôžeme byť v kostole všetci spolu, každý z vás nám veľmi chýbate. Budeme radi, ak nám do mailu fara@martinsever.sk pošlete aspoň mená svojich drahých a blízkych, za ktorých chcete, aby sme sa počas Veľkonočného trojdnia modlili. Všetky vaše prosby si vytlačíme a položíme pred Pána na oltár.

Citáty zo Sv. písma,

aby sme sa nebáli

Nedeľa 5.4.: "Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu, ponížený je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice" (Zach 9, 9).

Pondelok 6.4.: "Teš sa, pláň a pustatina, plesaj, púšť, a rozkvitni sťa jesienka!" (Iz 35, 1).

Utorok 7.4.: "Upevňujte ruky sklesnuté, posilňujte podlomené kolená! Povedzte malomyseľným: "Vzchopte sa, nebojte sa, hľa, váš Boh! On sám príde a spasí vás."" (Iz 35, 3-4a.c).

Streda 8.4.: "Hľa, váš Boh príde a spasí vás. Vtedy sa roztvoria oči slepých a uši hluchých sa otvoria. Vtedy sťa jeleň bude skákať chromý a jazyk nemého zaplesá. A Pánovi vyslobodení sa vrátia, s jasotom prídu na Sion. Ustavičná radosť bude na ich hlavách, radosť a rozkoš dosiahnu, zmizne starosť a vzdychanie" (Iz 35, 4c-6a.10).

Štvrtok 9.4.: "Toto hovorí Pán, ktorý ťa stvoril, ktorý ťa formoval od materského lona a pomáha ti: "Neboj sa, sluha môj, miláčik, ktorého som si vyvolil!"" (Iz 44, 2).


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov