Oznamy. Novinky. Aktivity.

Farské oznamy

3. nedeľa „Cez rok“ (22. 01. 2023)

4. nedeľa „Cez rok“ (29. 01. 2023)

Ďalšie informácie

Sväté omše v dekanáte Martin

Ponúkame vám prehľad svätých omší v okolitých farnostiach, ktoré patria do Martinského dekanátu. Prípadné zmeny nájdete vo farských oznamoch konkrétnej farnosti. Pred návštevou bohoslužby si to pre istotu overte, najmä počas letných prázdnin.

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

SK70 0200 0000 0039 0092 2557 (podpora farnosti)
SK93 0900 0000 0051 2688 3956 (podpora rekonštrukcie presbytéria)

ochrana osobných údajov