Sväté omše počas letných prázdnin do 30. 8. 2020

Spovedáme, okrem nedele, 1/2 hodinu pred sv. omšami vonku pri zvonici.
Kostol je otvorený denne 9.00 - 17.30 (predsieň a kaplnka, vchod od zvonice).

Pondelok

18.30

Utorok

8.30

Streda

18.30

Štvrtok

8.30

Piatok

8.30 (iba 1. piatok)

18.30

19.00-19.30 adorácia

Sobota

8.30

Nedeľa

7.30 (dôchodci)

9.00

19.00

Farské oznamy

Šestnásta nedeľa "Cez rok" (19.07.2020):

Pätnásta nedeľa "Cez rok" (12.07.2020):

Nové, uvoľnené hygienické opatrenia

Uvoľnené hygienické opatrenia od 10.6.2020 sa dotkli aj nášho kostola. Tu prinášame podstatné informácie:

  • Vstup do kostola je umožnený len ľuďom bez príznakov kašľa, nádchy a zvýšenej teploty, s prekrytými dýchacími cestami (nos a ústa) rúškom alebo šatkou.
  • Ak používate respirátor s výdychovým ventilom, tento si ešte prekryte rúškom. Ak si potrebujete kýchnuť alebo zakašľať, urobte tak do vreckovky alebo do ohnutého lakťa. V prípade, že potrebujete rúško, je k dispozícii v sakristii za 1€.
  • Pri vstupe do kostola si vydezinfikujte ruky. Dezinfekcia je k dispozícii na stolíku pri vchode do kostola a v sakristii.
  • Sedieť i stáť v kostole môžete normálne vedľa seba, rozostupy majú charakter odporúčania. Využívame plnú kapacitu kostola, otvorený je aj chórus a miestnosť pre deti.
  • Počas sv. omše: si nedávajte znak pokoja, ani nepoužívajte sväteničky; sv. prijímanie dostanete na ruku: ku kňazovi pristúpte v 2-metrových rozostupoch. Ukáže vám Telo Kristovo. Vy ho prijmete do ľavej ruky. Pravou si na kraji nadvihnete rúško, prijmete sviatosť a rúško si napravíte.

Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov