Oznamy. Novinky. Aktivity.

Farské oznamy

Šiesta veľkonočná nedeľa (22. 05. 2022)

Ďalšie informácie

Nový svietnik na veľkonočnú sviecu – paškál

Umelec zo Žiliny pre našu farnosť vytvoril svietnik na veľkonočnú sviecu – paškál. Môžeme tu badať túto symboliku:

tri zlaté držiaky – Najsvätejšia Trojica, ktorá všetko stvorila a všetko udržuje

od zeme po skrútenia je 12 cm – 12 ročný Ježiš vyučoval v chráme

skrútenia sú o dĺžke 33 cm – život Ježiša na tejto zemi

3 cm od konca skrútení akoby vyrastajú korene kríža – 3 roky aktívnej činnosti nášho Pána Ježiša Krista

tŕňová koruna – najvyšší a jediný skutočný Kráľ s pokorou znáša všetko výsmech ľudstva

pozlátené tŕnie – Vykupiteľovou Krvou; ostatné tŕne, ktoré neprenikli do Pánovej hlavy ostali temné

tri zlaté prstence držiace korunu – ako archanjeli Michal, Gabriel a Rafael; Pán Ježiš bol posilňovaný anjelmi pri mukách

zlatý kríž – spása sveta sa odohrala na kríži

prevesená červená štóla – víťazstvo nad diablom a smrťou; Kristus svojou predrahou Krvou zmýva hriechy sveta; štóla zároveň symbolizuje, že Kristus, Večný Veľkňaz zveruje moc odpustenia apoštolom a ich nasledovníkom, kňazom.

pozlátené hroznové plody – Pán Ježiš Kristus, pravý vinič rodí najkrajšie plody

horiaca veľkonočná svieca – zmŕtvychvstalý Kristus, ktorý je Svetlom sveta, porazil temnotu hriechu a smrť a preniká svojim jasom každé ľudské srdce a blažení tí, ktorí sa ním nechajú preniknúť (zlaté srdcia, ktoré sa môžu vložiť do svietnika na vymedzenie priemeru sviece – momentálne tam nie sú vzhľadom na priemer sviece)

Sväté omše v dekanáte Martin

Ponúkame vám prehľad svätých omší v okolitých farnostiach, ktoré patria do Martinského dekanátu. Prípadné zmeny nájdete vo farských oznamoch konkrétnej farnosti. Pred návštevou bohoslužby si to pre istotu overte.


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov