Liturgia. Oznamy. Aktivity.

Farské oznamy

Nedeľné oznamy farnosti Martin – Sever

24. nedeľa “Cez rok” (12. 09. 2021)

25. nedeľa “Cez rok” (19. 09. 2021)

Ďalšie oznamy

Protiepidemiologické opatrenia v kostole

Na základe usmernení hlavného hygienika platia v kostole nasledovné opatrenia


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov