Kontakt

Z dôvodu šíriacej sa nákazy je kancelária farského úradu uzavretá. Kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom e-mailu martinsever@fara.sk alebo telefonicky 0950 428 128. Ďakujeme.

Adresa

Jilemnického 59
036 01 Martin

IČO: 31897231


Podporte nás

Bankové spojenie:

VÚB banka: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

Slovenská sporiteľňa: SK93 0900 0000 0051 2688 3956

Milodar prostredníctvom platobnej karty alebo Paypal:

Stránkové hodiny

 • Pondelok

  19:00 - 20:00

 • Utorok

  7:00 - 7:30

  19:00 - 20:00

 • Streda

  19:00 - 20:00

 • Štvrtok

  19:00 - 20:00

 • Piatok

  7:00 - 7:30

  19:00 - 20:00

 • Sobota

  7:30 - 8:00

 • Nedeľa

  nedeľu svätíme

Stránkové hodiny počas leta

 • Pondelok

  19:00 - 20:00

 • Streda

  19:00 - 20:00

 • Piatok

  19:00 - 20:00

Zoznam ulíc patriacich do farnosti

Sídlisko Sever:

Bellova, Budovateľov, Červenej armády (párne čísla), Družstevná, Jilemnického, Komenského (od čísla 6), Kozmonautov, Nálepkova, Novojičínska, J. Palkoviča, Rumunskej armády, Severná, Školská, Tomášikova, Východná, Zvolenská.

Sídlisko Košúty I a II:

J. Alexyho, Dúbravca, Hodžova, Hurbanova, Kernova, Košútska, C. Majerníka, Rázusova, F. Štefunku.

Sídlisko Zátučie, Staré Záturčie a Nový Martin:

Ghándhího, Š. Furdeka, Hájska, Hlboká, S. Chalupku, M. Jankolu, Kaštieľna, Ľaukovská, Lazík, Majerná, D. Makovického, A. Mamateja, Nadsadie, Š. Náhalku,Ľ. Ondrejova, Pltníky, Potočná, Riečiny, Š. B. Romana, P. V. Rovnianka, Sadová, A. Stodolu, Štepnická, U Maka a Leky, Zámocká, Záturčianska, Záturecká.


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov