Sme tu pre Vás a tešíme sa na vašu návštevu!

Farnosť Martin-Sever vznikla 18. januára 1994 odčlenením z farnosti Martin na základe dekrétu banskobystrického biskupa Mons. Rudolfa Baláža. Tvoria ju najmä sídliská – Sever, Košúty, Záturčie, ale patrí sem aj staré Záturčie s rodinnými domami a Nový Martin. Počet obyvateľov tohto územia je podľa štatistík okolo 21 000. Z toho katolíkov je cca 7000, okrem rím.kat. vyznania je tu početná skupina obyvateľov bez vyznania, ďalšia početná skupina vyznania evanjelického a.v. a ďalšie iné, menšie denominácie. Prvý správca farnosti vdp. Marián Holbay bol menovaný od 1.6.1994 tým istým biskupom Mons. Rudolfom Balážom. Farnosť patrila pôvodne do diecézy Banská Bystrica, avšak po rozdelení diecéz v roku 2008 pripadla do novovzniknutej Žilinskej diecézy. Zasvätená je Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska.

Kontakt

Adresa

Jilemnického 59
036 01 Martin

IČO: 31897231
Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557


Podporte nás

Stránkové hodiny

 • Pondelok

  19:00 - 20:00

 • Utorok

  7:00 - 7:30

  19:00 - 20:00

 • Streda

  19:00 - 20:00

 • Štvrtok

  19:00 - 20:00

 • Piatok

  7:00 - 7:30

  19:00 - 20:00

 • Sobota

  7:30 - 8:00

 • Nedeľa

  nedeľu svätíme

Stránkové hodiny počas leta

 • Pondelok

  19:00 - 20:00

 • Streda

  19:00 - 20:00

 • Piatok

  19:00 - 20:00

Zoznam ulíc, ktoré patria do územia farnosti:

 • A. Mamateja, Záturčie
 • A. Stodolu, Záturčie
 • Bellova, Sever
 • Budovateľov, Sever
 • C. Majerníka, Košúty II
 • Červenej Armády (párne čísla), Sever
 • D. Makovického, Záturčie
 • Družstevná, Sever
 • Dúbravca, Košúty II
 • Fraňa Štefunku, Košúty II
 • Gándhího, Záturčie
 • Hájska, Nový Martin
 • Hlboká, Záturčie
 • Hodžova, Košúty I
 • Hurbanova, Košúty I
 • J. Alexyho, Košúty II
 • J. Kalinčiaka, Záturčie
 • J. Palkoviča, Sever
 • Jilemnického, Sever
 • Kaštieľna, Nový Martin
 • Kernova, Košúty II
 • Komenského (čísla 6 a vyššie), Sever
 • Košútska, Košúty I
 • Kozmonautov, Sever
 • Ľ. Ondrejova, Záturčie
 • Ľaukovská, Záturčie
 • Lazík, Záturčie
 • M. Galandu, Košúty II
 • M. Jankolu, Záturčie
 • Majerná, Nový Martin
 • Nadsadie, Záturčie
 • Nálepkova, Sever
 • Novojičínska, Sever
 • P.V. Rovnianka, Záturčie
 • Pltníky, Záturčie
 • Potočná, Nový Martin
 • Priekopská (čísla 1-4, 9), Sever
 • Rázusova, Košúty I
 • Riečiny, Záturčie
 • Rumunskej armády, Sever
 • Sadová, Záturčie
 • Severná, Sever
 • Š. Furdeka, Záturčie
 • Š. Nahálku, Záturčie
 • Š.B. Romana, Záturčie
 • Školská, Sever
 • Štepnická, Záturčie
 • Tomášikova, Sever
 • Východná, Sever
 • Zámocká, Záturčie
 • Záturčianska, Záturčie
 • Záturecká, Nový Martin
 • Zvolenská, Sever

& RKC Martin - Sever.
+421950428128 | fara@martinsever.sk

ochrana osobných údajov