Skip to main content

O našej farnosti

Nájdete tu informácie o našej farnosti a jej kňazoch.

Kňazi a spolupracovníci

Nájdete tu kňazov, ktorí pôsobili a pôsobia v našej farnosti a ich spolupracovníkov.

Podporiť našu farnosť

Dozviete sa tu o možnostiach, ako podporiť našu farnosť.

O Martinskom dekanáte

Nájdete tu informácie o farnostiach a sv. omšiach v Martinskom dekanáte.

Kontakt

Jilemnického 59
036 01 Martin

Telefón:   +421 950 428 128
E-mail:   fara@martinsever.sk

IČO: 31897231
DIČ: 2021401074

Bankové spojenie:

Farský účet
VÚB banka:
SK70 0200 0000 0039 0092 2557

Zbierka na úpravu presbytéria
Slovenská sporiteľňa:
SK93 0900 0000 0051 2688 3956

Stránkové hodiny počas leta

od 17. júna do 16. septembra:

 
Kancelária
Náuky (po dohode s kňazom)
Utorok19:00 – 19:3019:30 – 20:00 k sobášu
Štvrtok19:00 – 19:3019:30 – 20:00 ku krstu
Piatok19:30 – 20:00

Stránkové hodiny

½ hodinu po sv. omšiach, čiže približne:

 
Kancelária
Náuky (po dohode s kňazom)
Pondelok 9:00 – 9:30  
Utorok 9:00 – 9:30 19:00 – 19:30 19:30 – 20:00 k sobášu
Streda 9:00 – 9:30 19:00 – 19:30
Štvrtok   19:00 – 19:30 19:30 – 20:00 ku krstu
Piatok   19:30 – 20:00
Sobota 9:00 – 9:30  
­

Prípadná zmena je ohlásená vo farských oznamoch.

Prosíme, aby ste pre nahlásenie krstu, sobášu, zaopatrenia chorého, pohrebu a ostatných záležitostí, prednostne využívali stránkové hodiny.

Mimo stránkových hodín sme zväčša k dispozícii 0950 428 128 alebo fara@martinsever.sk, ak nemáme iné povinnosti.
V prípade, že vám telefón nezdvihneme, zanechajte nám SMS správu alebo e-mail.

Prosíme, aby ste úradné záležitosti nevybavovali v nedeľu a v prikázaný sviatok. Ďakujeme.