• Informácie o martinskom dekanáte
  Internetové stránky jednotlivých farností
  Sv. omše vo farnostiach

 • O farnosti a farskom kostole
  Hranice farnosti
  Kňazi vo farnosti

 • Ako podporiť našu farnosť
  Duchovným spôsob
  Hmotný spôsob

Kontakt

Jilemnického 59
036 01 Martin

IČO: 31897231


Bankové spojenie:

Farský účet
VÚB banka:
SK70 0200 0000 0039 0092 2557
Zbierka na úpravu presbytéria
Slovenská sporiteľňa:
SK93 0900 0000 0051 2688 3956

Telefón:   +421 950 428 128
E-mail:   fara@martinsever.sk

DIČ: 2021401074


Stránkové hodiny

½ hodinu po sv. omšiach, čiže približne:

 •      Kancelária           Náuky (po dohode s kňazom)


 • Pondelok

  9:00 – 9:30

 • Utorok

  9:00 – 9:30     19:00 – 19:30     19:30 – 20:00 k sobášu

 • Streda

  9:00 – 9:30     19:00 – 19:30

 • Štvrtok

            19:00 – 19:30     19:30 – 20:00 ku krstu

 • Piatok

            19:30 – 20:00

 • Sobota

  9:00 – 9:30

Stránkové hodiny počas letných prázdnin
(od 01.07. do 16.09.)

½ hodinu po večerných sv. omšiach, čiže približne:

 • Kancelária     Náuky (po dohode s kňazom)


 • Utorok

  19:00 – 19:30      19.30 – 20.00 k sobášu

 • Štvrtok

  19:00 – 19:30      19.30 – 20.00 ku krstu

 • Piatok

  19:30 – 20:00

­

Prípadná zmena je ohlásená vo farských oznamoch.

Prosíme, aby ste pre nahlásenie krstu, sobášu, zaopatrenia chorého, pohrebu a ostatných záležitostí, prednostne využívali úradné hodiny.

Mimo úradných hodín sme zväčša k dispozícii 0950 428 128 alebo fara@martinsever.sk, ak nemáme iné povinnosti.
V prípade, že vám telefón nezdvihneme, zanechajte nám SMS správu alebo e-mail.

Prosíme, aby ste úradné záležitosti nevybavovali v nedeľu a v prikázaný sviatok. Ďakujeme.

Zoznam ulíc patriacich do farnosti

Sídlisko Sever:

Bellova, Budovateľov, Červenej armády (párne čísla), Družstevná, Jilemnického, Komenského (od čísla 6), Kozmonautov, Nálepkova, Novojičínska, J. Palkoviča, Rumunskej armády, Severná, Školská, Tomášikova, Východná, Zvolenská.

Sídlisko Košúty I a II:

J. Alexyho, Dúbravca, Hodžova, Hurbanova, Kernova, Košútska, C. Majerníka, Rázusova, F. Štefunku.

Sídlisko Zátučie, Staré Záturčie a Nový Martin:

Ghándhího, Š. Furdeka, Hájska, Hlboká, S. Chalupku, M. Jankolu, Kaštieľna, Ľaukovská, Lazík, Majerná, D. Makovického, A. Mamateja, Nadsadie, Š. Náhalku,Ľ. Ondrejova, Pltníky, Potočná, Riečiny, Š. B. Romana, P. V. Rovnianka, Sadová, A. Stodolu, Štepnická, U Maka a Leky, Zámocká, Záturčianska, Záturecká.

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

SK70 0200 0000 0039 0092 2557 (podpora farnosti)
SK93 0900 0000 0051 2688 3956 (podpora rekonštrukcie presbytéria)

ochrana osobných údajov