Kontakt

Jilemnického 59
036 01 Martin

IČO: 31897231


Bankové spojenie:

VÚB banka: 
SK70 0200 0000 0039 0092 2557
Slovenská sporiteľňa:
SK93 0900 0000 0051 2688 3956

Telefón:   +421 950 428 128
E-mail:   fara@martinsever.sk

DIČ: 2021401074


Farnosť môžete podporiť aj prostredníctvom platobnej karty alebo účtu Paypal:

Stránkové hodiny po uvoľnení opatrení od 19.04.2021

Pondelok – piatok:    ½ hodinu po sv. omšiach, čiže približne:

                                       9.00 – 9.30                                 19.00 – 19.30

 

Prosíme, aby ste k nám vstupovali len s respirátorom na tvári.

 

Prosíme, aby ste pre nahlásenie krstu, sobášu, zaopatrenia chorého, pohrebu a ostatných záležitostí, prednostne využívali úradné hodiny.

Mimo úradných hodín sme zväčša k dispozícii 0950 428 128 alebo fara@martinsever.sk, ak nemáme iné povinnosti.

Prosíme, aby ste úradné záležitosti nevybavovali v nedeľu a v prikázaný sviatok. Ďakujeme.

Stránkové hodiny

Prosíme, aby ste k nám vstupovali len s rúškom na tvári. 

 • Pondelok

  19:00 – 20:00

 • Utorok

  19:00 – 20:00

 • Streda

  19:00 – 20:00

 • Štvrtok

  19:00 – 20:00

 • Piatok

  9.00 – 10.00            19:00 – 20:00

 • Sobota

  9.00 – 10.00

Stránkové hodiny počas letných prázdnin

Prosíme, aby ste k nám vstupovali len s rúškom na tvári. 

 • Pondelok

  19:00 – 19:30

 • Streda

  19:00 – 19:30

 • Piatok

  19:00 – 19:30

Prosíme, aby ste pre nahlásenie krstu, sobášu, zaopatrenia chorého, pohrebu a ostatných záležitostí, prednostne využívali úradné hodiny; mimo úradných hodín sme zväčša k dispozícii 0950 428 128 alebo fara@martinsever.sk, ak nemáme iné povinnosti.

Zoznam ulíc patriacich do farnosti

Sídlisko Sever:

Bellova, Budovateľov, Červenej armády (párne čísla), Družstevná, Jilemnického, Komenského (od čísla 6), Kozmonautov, Nálepkova, Novojičínska, J. Palkoviča, Rumunskej armády, Severná, Školská, Tomášikova, Východná, Zvolenská.

Sídlisko Košúty I a II:

J. Alexyho, Dúbravca, Hodžova, Hurbanova, Kernova, Košútska, C. Majerníka, Rázusova, F. Štefunku.

Sídlisko Zátučie, Staré Záturčie a Nový Martin:

Ghándhího, Š. Furdeka, Hájska, Hlboká, S. Chalupku, M. Jankolu, Kaštieľna, Ľaukovská, Lazík, Majerná, D. Makovického, A. Mamateja, Nadsadie, Š. Náhalku,Ľ. Ondrejova, Pltníky, Potočná, Riečiny, Š. B. Romana, P. V. Rovnianka, Sadová, A. Stodolu, Štepnická, U Maka a Leky, Zámocká, Záturčianska, Záturecká.


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov