Skip to main content

Sviatosť pomazania chorých

  • chorých, ktorí sú doma na lôžku a majú záujem, navštevujeme pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami. Na požiadanie je možné aj 1x mesačne, a to vo štvrtok pred prvým piatkom. V prípade zhoršenia stavu, prídeme podľa možnosti čo najskôr

  • chorí, ktorí sú v nemocnici, sa môžu obrátiť na nem. duchovného: 043/4203 428, 0908 479 735