Sviatosť pomazania chorých

  • chorých, ktorí sú doma na lôžku a majú záujem, navštevujeme pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami. Na požiadanie je možné aj 1x mesačne, a to vo štvrtok pred prvým piatkom. V prípade zhoršenia stavu, prídeme podľa možnosti čo najskôr

  • chorí, ktorí sú v nemocnici, sa môžu obrátiť na nem. duchovného: 043/4203 428, 0908 479 735

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov