Sviatosť birmovania

K prijatiu sviatosti birmovania sa môže prihlásiť každý,
kto si chce prehĺbiť vzťah s Ježišom a získať dary Ducha Svätého

Príprava na birmovku v šk. roku 2020/21 bude prebiehať vo farnosti Martin – mesto. Sleduj ich farské oznamy a webovú stránku.

Podmienky:

► na budúci školský rok 2020/21 pôjdeš do 9. triedy ZŠ alebo si starší, hoci aj dospelý

► patríš do farnosti Martin – mesto alebo Martin – Sever*

► už si prijal sviatosť krstu a máš záujem o Ježiša

► si prihlásený na výchovu katolíckeho náboženstva v škole

► chodil si aj minulý rok na náboženstvo

► si ochotný podriadiť časť svojho voľného času príprave

* ak patríš do inej farnosti, je lepšie, ak sa na birmovku pripravíš doma. Ak sa napriek tomu chceš pripraviť vo farnosti Martin – mesto, pri prihlásení sa budeš musieť dohodnúť na podmienkach.


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov