Skip to main content

Sviatosť birmovania

Prihlasovanie mládeže na sviatosť birmovania je pre školský rok 2023/2024 uzavreté. Momentálne už prebieha príprava.

Podmienky pre prijatie sviatosti birmovania

 • ak si žiakom 9. ročníka ZŠ alebo starší, či dospelý, horná hranica je neobmedzená;
 • už si prijal sviatosť krstu (prvé sv. prijímanie nie je podmienka);
 • máš záujem o Ježiša;
 • patríš do farnosti Martin – Sever alebo Martin – Mesto, alebo tu chodíš do školy;
 • ak chodíš do školy, tak si prihlásený na náboženstvo a bol si na náboženstvo prihlásený aj minulý rok;
 • si ochotný podriadiť časť svojho voľného času príprave, ktorá začne v októbri. Bude bývať podvečer každú druhú sobotu.


Pre prihlásených birmovancov tu budeme postupne uverejňovať všetko,
čo bude potrebné k príprave.

Materiály na samoštúdium:

Odporúčame vám, milí birmovanci, aby ste si pozreli dvojdielny film Evanjelium podľa Matúša. Ako už napovedá názov, ide o sfilmované evanjelium. Tento film ponúka scény a texty tak, ako boli napísané evanjelistom Matúšom. Výhodou je, že človek sa oboznámi s Matúšovým evanjeliom nielen čítaním textu, ale aj obrazovým vnímaním.


Tiež vám odporúčame čítanie Sv. písma – aspoň evanjelium podľa Lukáša a Skutky apoštolov. Oba texty spolu súvisia. Napísal ich evanjelista Lukáš. V Evanjeliu opisuje život Ježiša Krista a v Skutkoch život prvej Cirkvi. Môžeme tu nájsť mnoho podnetov pre kresťanský život.


Evanjelium podľa Matúša 1:

Evanjelium podľa Matúša 2:

Audio: Evanjelium podľa Lukáša:

Audio: Skutky apoštolov:

Podmienky na birmovného rodiča (porov. CIC, kán. 874 §1):

 • určuje si ho sám birmovanec a má úmysel túto úlohu plniť
 • muž alebo žena (nie vlastný rodič)
 • vek aspoň 16 rokov
 • katolík, pobirmovaný
 • vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (t.j. zúčastňuje sa nedeľných bohoslužieb, aspoň raz v roku pristupuje k spovedi a Eucharistii, ak žije s partnerom/partnerkou, je s ním/s ňou sobášený v katolíckom kostole, nie je postihnutý kánonickým trestom)

Rady pre správny výber birmovného mena:

 • vyberá si ho sám birmovanec
 • chlapec si vyberá chlapčenské meno, dievča dievčenské
 • meno si vyberáme podľa osobnosti, ktorá by mi mohla byť vzorom v duchovnom živote. Zvyčajne je to človek vyhlásený pápežom za svätého alebo blahoslaveného. Ale môže to byť aj veľmi vzácny človek, ktorého si veľmi vážim (napr. starý rodič, človek ktorý výrazne zmenil môj život k dobrému a podobne) 
 • meno vyjadruje vzťah, preto by som mal vedieť, prečo som si ho vybral (že sa mi páčilo, to nestačí)