Dekanát Martin

Pod Martinský dekanát patria tieto farnosti:

(Kliknutím na farnosť zobrazíte jej stránku.)

dekan:  Mgr. Pavol Gera
sekretár:  ICLic. Mgr. Štefan Vančo, PhD.
školský dekan:  Mgr. Pavol Pečko

Sväté omše v Martine počas prázdnin

V našich farnostiach máme z dôvodu čerpania dovoleniek a zastupovania vo farnostiach počas letných prázdnin zmenený program bohoslužieb. Ponúkame vám ich prehľad. Tento poriadok platí od  4. júla do 4. septembra 2022.

Sväté omše v dekanáte Martin

Ponúkame vám prehľad svätých omší v okolitých farnostiach, ktoré patria do Martinského dekanátu. Prípadné zmeny nájdete vo farských oznamoch konkrétnej farnosti. Preto si čas bohoslužby pred jej návštevou pre istotu overte, najmä počas prázdnin.

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov