Dekanát Martin

Pod Martinský dekanát patria tieto farnosti:

(Kliknutím na farnosť zobrazíte jej stránku.)

dekan:  Mgr. Pavol Gera
sekretár:  ICLic. Mgr. Štefan Vančo, PhD.
školský dekan:  Mgr. Pavol Pečko

Sväté omše v dekanáte Martin

Ponúkame vám prehľad svätých omší v okolitých farnostiach, ktoré patria do Martinského dekanátu. Prípadné zmeny nájdete vo farských oznamoch konkrétnej farnosti. Preto si čas bohoslužby pred jej návštevou pre istotu overte.


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov