Skip to main content

Nie si spokojný so svojim životom?

Trápi ťa pocit viny?

Cítiš, že robíš chyby, a nevieš, čo s tým?

Ponúka sa ti možnosť svätej spovede…

Každý robí chyby. Možno ťa často rozčuľuje slabosť alebo zlyhanie druhých ľudí.
Iných zasa určite rozčuľuje, keď sa pomýliš ty.
V takých chvíľach je skvelé, keď ti NIEKTO ponúkne odpustenie…

SVIATOSŤ ZMIERENIA

Prečo práve spoveď?

Boh nás nesmierne miluje. Preto chce, aby sme dosiahli plnosť šťastia a navždy s ním žili v nebi. Naše hriechy však tvoria prekážku medzi nami a Bohom. Preto Ježiš z celého srdca túži odpustiť nám naše hriechy. To je hlavný dôvod, pre ktorý zomrel na kríži!
Na odpúšťanie hriechov ustanovil Ježiš sviatosť zmierenia, tiež nazývanú spoveď. Apoštoli a ich nástupcovia (biskupi a kňazi) dostali príkaz v Božom mene odpúšťať ľuďom hriechy (Jn 20,21-23).
Keď dostaneš rozhrešenie od kňaza, Boh ti skutočne odpúšťa. Nie je teda dôvod pochybovať o tom, že tvoje hriechy boli odpustené.

Čo je to vlastne hriech?

Hriech páchaš vtedy, keď konáš proti Božej vôli. Hriech je zámerne zlý skutok: myšlienka, slovo, alebo niečo, čo urobíš alebo zanedbáš, niečo, čo povieš alebo nepovieš.
Tvoje hriechy a ich dôsledky sú prekážkami vo vzťahu k Bohu. Oslabujú puto medzi tebou a Bohom. Keď sa dostaneš do „stavu hriechu“ (pretože si spáchal/-a hriech), budeš mať väčšie pokušenie zhrešiť opäť. Je preto dôležité znova a znova prosiť o Božie odpustenie

Ako sa spovedať?

Najprv si uvedom, že si svojimi hriechmi urazil nebeského Otca, ktorý ťa tak miluje, že za teba obetoval život svojho jediného Syna – Ježiša Krista. Na svätú spoveď choď iba vtedy, ak je ti všetko úprimne ľúto a chceš sa polepšiť.
Vôbec sa nemusíš báť. Kňaz zastupuje samého Ježiša, ktorý ťa nadovšetko miluje. Ušami kňaza Boh počúva tvoje hriechy a jeho ústami ti odpúšťa.

Potom sa dobre priprav! Priprav sa najprv tým, že požiadaš Boha o pomoc, aby si dobre spoznal, čo je v tvojom živote zlé a hriešne. Môže ti k tomu pomôcť spovedné zrkadlo – otázky, aby si sa lepšie spoznal:

Spovedné zrkadlo pre deti
Spovedné zrkadlo pre mládež a snúbencov
Spovedné zrkadlo pre dospelých

Nakoniec choď za kňazom a požiadaj ho o svätú spoveď. Hovor presne, jasne a úplne vyznaj spáchané hriechy. Kňaz ti potom poradí a udelí skutok pokánia. A napokon ti udelí rozhrešenie – Božie odpustenie. V tej chvíli ti Boh odpúšťa všetky spáchané a oľutované hriechy. To znamená, že z teba boli hriechy jednoducho zmyté, a ty môžeš začať odznova…

Ako často sa spovedať?

Cirkev nás učí, aby sme pristupovali k sv. spovedi aspoň raz do roka, a to najmä v pôstnom čase, aby sme vo veľkonočnom období mohli pristúpiť k svätému prijímaniu.

Aspoň 1x do roka…

…nie je to nejako málo?

Samozrejme, že je! «Aspoň raz do roka» neznamená predsa «iba raz do roka»…

Kto zhrešil ťažko, mal by sa čím skôr s ľútosťou obrátiť k Bohu a prijať túto sviatosť. Kto je v Božej milosti, môže nájsť v tejto sviatosti duchovné vedenie a milosť na duchovný vzrast. Mesačná spoveď – okolo prvého piatku – by mala byť normálnou vecou každého veriaceho, čo sa usiluje žiť v priateľstve s Bohom.

Na druhej strane ak sa niekto spovedá každý týždeň, alebo aj častejšie, nie je to dobré. Áno, môže sa raz za čas stať, že človek aj hneď po spovedi spácha ťažký hriech a potrebuje ďalšiu spoveď. Ale ak sa spovedáš takto často pravidelne, zvykne to byť prejavom:

● absentujúcej viery v Božie milosrdenstvo – mne Boh neodpustil, a preto musím spoveď opakovať
● ľahostajnosti k Božiemu milosrdenstvu – Boh mi síce odpustil, ale ja si neodpustím
● nedôvery k bezhraničnému Božiemu milosrdenstvu – ja som sa nesprávne vyznal, pomýlil som sa, alebo som na niečo zabudol (spoveď nemusím hneď opakovať, stačí, ak to spomeniem pri ďalšej)
● psychickej poruchy, tzv. škrupulózneho správania
● chorobného neprijatia seba s chybami a nedostatkami

V žiadnom prípade to nie je snaha o svätosť! Tá sa prejavuje v prijatí seba ako hriešnika, ktorému Boh odpustil.

Kedy sa môžem vyspovedať?

V našej farnosti môžeš prijať sviatosť zmierenia v tieto dni:

Bežný týždeň: pol hodinu pred každou sv. omšou okrem nedele a prikázaných sviatkov.
Prvopiatkový týždeň: Pol hodinu pred rannou sv. omšou a hodinu pred večernou sv. omšou
Starí a chorí: v prvopiatkovom týždni vo štvrtok dopoludnia okrem letných prázdnin