Sviatosť krstu

V prípade záujmu o vyslúženie tejto sviatosti, je potrebné sa vopred nahlásiť na farskom úrade a dohodnúť sa na predkrstných náukách a iných náležitostiach. Stačí, ak krst nahlási jeden z rodičov v úradných hodinách, po telefonickom dohovore aj mimo nich.

 

Podmienky na krstného rodiča (porov. CIC, kán. 874 §1):

 • určuje ho krstenec alebo jeho rodičia a má úmysel túto úlohu plniť
 • vek aspoň 16 rokov
 • katolík, pobirmovaný
 • vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (t.j. zúčastňuje sa nedeľných bohoslužieb, aspoň raz v roku pristupuje k spovedi a Eucharistii, ak žije s partnerom/partnerkou, je s ním/s ňou sobášený v katolíckom kostole, nie je postihnutý kánonickým trestom)
 • krstný rodič môže byť jeden alebo dvaja. Ak sú dvaja, vždy je to muž a žena

Svedok krstu (porov. CIC, kán. 874 §2):

 • je člen nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, ktorý túto úlohu vykonáva jedine spolu s katolíckym krstným rodičom

Sviatosť krstu vysluhujeme v sobotu o 10.30 bez sv. omše a v nedeľu o 10.30 počas sv. omše (cez letné prázdniny o 9.00)

Termíny krstov 2019

 • august: 03.08.   04.08.   17.08.   18.08.   31.08.

  september: 01.09.   14.9.   15.9.   28.9.   29.9.

  október: 12.10.   13.10.   26.10.   27.10.

  november: 9.11.   10.11.   23.11.   24.11.

  december: 7.12.   8.12.   21.12.   22.12.

aktualizácia stránky: aug 15, 2019 @ 11:10 am

& RKC Martin - Sever.
+421950428128 | fara@martinsever.sk

ochrana osobných údajov