Sviatosť krstu

V prípade záujmu o vyslúženie tejto sviatosti, je potrebné sa vopred nahlásiť na farskom úrade a dohodnúť sa na predkrstných náukách a iných náležitostiach. Stačí, ak krst nahlási jeden z rodičov v úradných hodinách, po telefonickom dohovore aj mimo nich.

 

Podmienky na krstného rodiča (porov. CIC, kán. 874 §1):

 • určuje ho krstenec alebo jeho rodičia a má úmysel túto úlohu plniť
 • vek aspoň 16 rokov
 • katolík, pobirmovaný
 • vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (t.j. zúčastňuje sa nedeľných bohoslužieb, aspoň raz v roku pristupuje k spovedi a Eucharistii, ak žije s partnerom/partnerkou, je s ním/s ňou sobášený v katolíckom kostole, nie je postihnutý kánonickým trestom)
 • krstný rodič môže byť jeden alebo dvaja. Ak sú dvaja, vždy je to muž a žena

Svedok krstu (porov. CIC, kán. 874 §2):

 • je člen nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, ktorý túto úlohu vykonáva jedine spolu s katolíckym krstným rodičom

Sviatosť krstu vysluhujeme v sobotu o 10.30 bez sv. omše a v nedeľu o 10.30 počas sv. omše (cez letné prázdniny o 9.00)

Termíny krstov 2019/2020

 • november: 9.11.   10.11.   23.11.   24.11.

  december: 7.12.   8.12.   21.12.   22.12.

  január: 4.1.   5.1.   18.1.   19.1.

  február: 1.2.   2.2.   15.2.   16.2.   29.2.

  marec: 1.3.   14.3.   15.3.   28.3.   29.3.

  apríl: 18.4.   19.4.

aktualizácia stránky: okt 25, 2019 @ 1:27 pm


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov