Kňazi spravujúci farnosť

ICLic. Mgr. Štefan Vančo, PhD., farár

Pochádza: Trenčianska Teplá
Diakonát: 16.06.2006, Nitra
Presbyterát: 23.06.2007, Nitra

2007 – 2009 kaplán Považská Bystrica
2009 – 2010 kaplán Martin
2009 – 2012 Liturgická komisia KBS
2010 – 2012 kaplán Ilava
2012 – 2015 notár Cirkevného súdu v Žiline
2012 – 2015 štúdium na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach
2012 – 2015 výpomocný duchovný Mira Porte (Taliansko)
2015 – 2016 kaplán Varín
2016 – 2017 tajomník biskupa, biskupský ceremoniár
2016 – 2019 štúdium na RKCMBF UK v Bratislave
2015 obhajca zväzku Cirkevného súdu v Žiline
2017 farár Martin – Sever

Mgr. Ing. Daniel Balej, kaplán

Pochádza: Jasenica
Diakonát: 13.06.2015, Žilina
Presbyterát: 11.06.2016, Žilina

2016 – 2018 kaplán Vrútky
2018 – 2021 kaplán Žilina-Solinky
2021 kaplán Martin-Sever

Mgr. Ivan Moďoroši, PhD., správca CUP

Pochádza: Martin
Diakonát: 19.03.2018, Žilina
Presbyterát: 16.06.2018, Žilina

2018 – 2020 kaplán Vrútky
2020 duchovný správca Centra univerzitnej pastorácie v Martine

Kňazi pochádzajúci z farnosti

Mgr. Michal Mesjar 

Pochádza: Martin-Sever

Diakonát: 10.06.2016, Žilina
Presbyterát: 17.06.2017, Žilina
 

2017 – 2018 kaplán Považská Bystrica
2018 – 2020 kaplán Turzovka
2020 kaplán Bytča


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov