O farnosti

15. mája 2019 uplynulo 25 rokov od založenia (1994-2019)

Farnosť Martin-Sever vznikla 15. mája 1994 odčlenením z farnosti Martin na základe dekrétu banskobystrického biskupa Mons. Rudolfa Baláža, ktorý podpísal dňa 18. januára 1994. Tvoria ju najmä sídliská – Sever, Košúty, Záturčie, ale patrí sem aj staré Záturčie s rodinnými domami a Nový Martin. Počet obyvateľov tohto územia je podľa štatistík okolo 24 000. Z toho katolíkov je cca 8 500, okrem rím.kat. vyznania je tu početná skupina obyvateľov bez vyznania, ďalšia početná skupina vyznania evanjelického a.v. a ďalšie iné, menšie denominácie. Prvý správca farnosti vdp. Marián Holbay bol menovaný od 1. júna 1994 tým istým biskupom Mons. Rudolfom Balážom. Farnosť patrila pôvodne do diecézy Banská Bystrica, avšak po rozdelení diecéz v roku 2008 pripadla do novovzniknutej Žilinskej diecézy. Zasvätená je Sedembolestnej Panne Márii.

Hranice farnosti

Farnosť tvoria tri sídliská: Sever, Košúty a Záturčie s priľahlými časťami

Sídlisko Sever:

Bellova, Budovateľov, Červenej armády (párne čísla), Družstevná, Jilemnického, Komenského (od čísla 6), Kozmonautov, Nálepkova, Novojičínska, J. Palkoviča, Rumunskej armády, Severná, Školská, Tomášikova, Východná, Zvolenská.

Sídlisko Košúty I a II:

J. Alexyho, Dúbravca, Hodžova, Hurbanova, M. Galandu, Kernova, Košútska, C. Majerníka, Rázusova, F. Štefunku.

Sídlisko Zátučie, Staré Záturčie a Nový Martin:

Ghándhího, Š. Furdeka, Hájska, Hlboká, S. Chalupku, M. Jankolu, Kaštieľna, Ľaukovská, Lazík, Majerná, D. Makovického, A. Mamateja, Nadsadie, Š. Náhalku,Ľ. Ondrejova, Pltníky, Potočná, Riečiny, Š. B. Romana, P. V. Rovnianka, Sadová, A. Stodolu, Štepnická, U Maka a Leky, Zámocká, Záturčianska, Záturecká.

O farskom kostole

Sedembolestnej Panny Márie

Chrám Sedembolestnej Panny Márie sa začal stavať po páde totality na Slovensku v roku 1990 a svojou veľkosťou patrí medzi najväčšie chrámy v Žilinskej diecéze. Základný kameň bol požehnaný pápežom sv. Jánom Pavlom II. pri jeho prvej návšteve Slovenska 22. apríla 1990 v Bratislave. Prvá svätá omša sa konala 24. decembra 1993. Kostol konsekroval dňa 15. mája 1994 banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž.

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Vo farnosti Martin – Sever počas 25 rokov jej existencie pôsobilo veľa kňazov 

Farári

vdp. Marián Holbay, farár (1994 – 2003)

vdp. Martin Jakubec, správca farnosti (2003 – 2006)

vdp. Michal Masný, správca farnosti (2006 – 2013)

vdp. Jaroslav Vnuk, farár (2013 – 2016)

vdp. Roman Skolozdra, farár (2016 – 2017)

vsdp. Štefan Vančo, farár (2017)

Kapláni

dp. Ľuboš Grega, kaplán

dp. Norbert Maťašovský, kaplán

dp. Ľubomír Fabčin, kaplán

dp. Richard Buzinkai, kaplán

dp. Andrej Darmo, kaplán

dp. Viktor Tomčányi, kaplán

dp. Erich Ruttkay, kaplán

dp. Miroslav Sliačan (2005 – 2010)

dp. Pavol Slezák, kaplán (2007 – 2010)

dp. Jozef Šimún, kaplán (2010 – 2012)

dp. Pavol Pečko (2012 – 2013)

dp. Pavol Ďurana, kaplán (2013 – 2015)

dp. Dušan Pecko, kaplán (2015 – 2018)

dp. Miroslav Crkoň, kaplán (2018 – 2021)

dp. Daniel Balej, kaplán (2021)

Duchovní správcovia škôl

dp. Miroslav Sliačan, duchovný správca KZŠ (2004 – 2010)

dp. Pavol Pečko, duchovný správca KZŠ (2010 – 2013)

vdp. Michal Žiaran, správca CUP (2013 – 2020)

vdp. Ivan Moďoroši, správca CUP (2020)


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov