Skip to main content

Ako podporiť našu farnosť?

 

Predovšetkým duchovne

Naša farnosť Martin – Sever má 24 428 obyvateľov. Ľudí, z ktorých každý má v srdci svoj životný príbeh. Ľudí, ktorí potrebujú našu modlitbu a podporu. To je prvá a najdôležitejšia forma pomoci. Modlitba za farníkov, najmä za hľadajúcich a hriešnikov.

Každú nedeľu a prikázaný sviatok je vo farnosti obetovaná svätá omša za všetkých farníkov.
1x mesačne je obetovaná svätá omša za duchovné povolania, najmä z našej farnosti.
1x mesačne je obetovaná svätá omša za členov živého ruženca.
1x mesačne je obetovaná svätá omša za dobrodincov a prosiacich o modlitbu.

Kňazi pôsobiaci vo farnosti sa modlia liturgiu hodín – breviár za farníkov.

Pridaj sa aj ty! Svojou modlitbou, obetou ťažkých životných chvíľ, pôstom, skutkami lásky, …

Hmotným spôsobom

  • konkrétnou pomocou pri organizovaní rôznych podujatí, ktoré pripravuje naša farnosť
  • pomocou pri upratovaní kostola
  • finančnou podporou

podporením zbierky (zvončeka) pri nedeľnej svätej omši a pri svätej omši v prikázaný sviatok

prispením na číslo účtu:

Farský účet:

SK70 0200 0000 0039 0092 2557 (VÚB)

Zbierka na úpravu presbytéria:

SK89 7500 0000 0040 3443 4569 (ČSOB) (nový účet)