Nezabudnite v úmysle rozlíšiť či ide o zosnulých alebo živých.

Napr. “za zosnulých M.M” alebo “+ M.M.”

Ak ide o živých a chcete im vyprosiť milosť a požehnanie:

Napr. “ZBP – M.M. = zdravie a Božie požehnanie pre M.M.”

Zapisovanie úmyslov sv. omší

Ak si prajete požiadať o odslúženie sv. omše svoj úmysel, môžete tak urobiť nasledovne:

a/ Prísť osobne na faru v úradných hodinách (v pracovné dni 1/2 hodinu po sv. omšiach) a dohodnúť sa s kňazom na konkrétnom termíne. V čase pandémie koronavírusu môžete o odslúženie požiadať kňaza v kostole.

b/ Do formulára nižšie môžete uviesť váš úmysel a odoslať nám ho. V odpovednom maili nájdete číslo účtu, na ktorý môžete poslať intenciu (milodar) a variabilný symbol pre identifikáciu platby. O termíne slávenia sv. omše vás budeme informovať po pripísaní intencie (milodaru) na účet. 

 

Ak ste správne vyplnili formulár, musí sa vám po stlačení tlačítka “Odoslať” zobraziť: “Registrácia prebehla úspešne.”


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov