Nezabudnite v úmysle rozlíšiť či ide o zosnulých alebo živých.

Napr. "za zosnulých M.M" alebo "+ M.M."

Ak ide o živých a chcete im vyprosiť milosť a požehnanie:

Napr. "ZBP - M.M. = zdravie a Božie požehnanie pre M.M."

Zapisovanie úmyslov sv. omší

Ak si prajete požiadať o odslúženie sv. omše svoj úmysel, môžete tak urobiť nasledovne:

a/ Prísť osobne na faru v úradných hodinách (v pracovné dni 1/2 hodinu po sv. omšiach) a dohodnúť sa s kňazom na konkrétnom termíne.

b/ Do formulára nižšie môžete uviesť váš úmysel a odoslať nám ho. V odpovednom maili nájdete číslo účtu, na ktorý môžete poslať intenciu (milodar) a variabilný symbol pre identifikáciu platby. Sv. omšu na váš úmysel odslúžime po pripísaní intencie (milodaru) na účet, alebo zveríme jej odslúženie kňazovi, ktorý má voľnejšie termíny. Takýmto spôsobom vás však nevieme informovať o jej odslúžení. 

 

Ak ste správne vyplnili formulár, musí sa vám po stlačení tlačítka "Odoslať" zobraziť: "Registrácia prebehla úspešne."


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov