PSP2021

Príprava na prvé sv. prijímanie 2021

Milí rodičia,
nakoľko nateraz nie je možné sa stretávať na farskej katechéze, prípravu k prvému sv. prijímaniu sme rozdelili do 3 častí:

I. časť: Práca s rodičmi doma.
Téma: Desať Božích prikázaní.
Čas: Vianočné sviatky do konca januára 2021.
Pod obrázkom vľavo nájdete link na animované video, v ktorom je vysvetlený obsah Desatora. Pre lepšie pochopenie poslúži prezentácia. Následne deti spolu s vami vypracujú 10 pracovných listov, aby sme si mohli overiť, či pochopili danú tému. Prosíme, aby ste vypracované pracovné listy poslali do 31. januára 2021 mailom alebo vhodením do poštovej schránky pri vchode do fary. Ďakujeme.

II. časť: Sv. omše iba pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov každú druhú sobotu o 18.30 hod.
Téma: Sviatosť zmierenia, Eucharistia a nácvik na slávnosť.
Čas: 13. a 27. február; 13. a 27. marec; 10. a 24. apríl; 8. máj.
V prípade uvoľnení opatrení budú tieto sv. omše v nedeľu o 10.30.

III. časť: Prvá sv. spoveď a prvé sv. prijímanie.

Deti k sv. spovedi pristúpia v marci, apríli a máji. Termíny upresníme na základe opatrení. Prvé sv. prijímanie je predbežne v nedeľu 16.5.2021 pri sv. omši o 10.30. 

Odpovede na Vaše otázky:

1. Máme vypracovávať pracovné listy a iné materiály, ktoré sú na stránke farnosti Martin-mesto? 
Nie, netreba. Postačuje to, čo nájdete na tejto stránke.

2. Máme pokračovať vo vedení zošitu A5 s nedeľnými evanjeliami?
Áno, ale len v krátkosti uveďte o čom dané evanjelium, prípadne kázeň bola. 


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov