O farnosti

Farnosť Martin-Sever vznikla 18. januára 1994 odčlenením z farnosti Martin na základe dekrétu banskobystrického biskupa Mons. Rudolfa Baláža. Tvoria ju najmä sídliská – Sever, Košúty, Záturčie, ale patrí sem aj staré Záturčie s rodinnými domami a Nový Martin. Počet obyvateľov tohto územia je podľa štatistík okolo 21 000. Z toho katolíkov je cca 7000, okrem rím.kat. vyznania je tu početná skupina obyvateľov bez vyznania, ďalšia početná skupina vyznania evanjelického a.v. a ďalšie iné, menšie denominácie. Prvý správca farnosti vdp. Marián Holbay bol menovaný od 1.6.1994 tým istým biskupom Mons. Rudolfom Balážom. Farnosť patrila pôvodne do diecézy Banská Bystrica, avšak po rozdelení diecéz v roku 2008 pripadla do novovzniknutej Žilinskej diecézy. Zasvätená je Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska.

O kostole

Chrám Sedembolestnej Panny Márie sa začal stavať po páde totality na Slovensku v roku 1990 a svojou veľkosťou patrí medzi najväčšie chrámy v Žilinskej diecéze. Základný kameň bol požehnaný pápežom sv. Jánom Pavlom II. pri jeho prvej návšteve Slovenska 22. apríla 1990 v Bratislave. Prvá svätá omša sa konala 24.12.1993. Kostol konsekroval dňa 15. mája 1994 banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž.

& RKC Martin - Sever.
Nedeľné sväté omše: o 7:30, 9:00, 10:30 a 19:00
+421950428128 | fara@martinsever.sk

ochrana osobných údajov