Poďme na to!

Deviatnik k svätému Dominikovi Saviovi

Ako by deviatnik mohol prebiehať?

A ako by to bolo bez predsavzatia?

Ponuka pozostáva z príbehu a niekoľkých myšlienok, z modlitby k Dominikovi Saviovi, z Otčenáša a najkratšej mariánskej pobožnosti – troch Zdravasov.

Deviatnik si možno vykonať sám, v izbe, ale môžeme ho robiť aj v skupinke či rodine, kde „potiahne“ jeden druhého.


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov