Bohoslužby

Výnimočne môže nastať v tomto rozpise zmena. Pozrite si aktuálne oznamy.

Sváté omše počas školského roka

 • Pondelok

  18:30

 • Utorok

  06:30
  18:30

 • Streda

  18:30

 • Štvrtok

  18:30

 • Piatok

  06:30
  18:30

 • Sobota
  07:00
 • Nedeľa
  07:30; 09:00; 10:30
  19:00

Sväté omše počas prikázaných sviatkov

 • ak je deň pracovného pokoja

  07:30; 09:00; 10:30; 19:00

 • ak je pracovný deň

  06:30; 08:00; 17:00; 18:30

Sväté omše počas prázdnin

 • Pondelok

  18:30

 • Utorok

  06:30

 • Streda

  18:30

 • Štvrtok

  06:30

 • Piatok

  18:30; adorácia 19:00-20:00

 • Sobota

  07:00

 • Nedeľa
  07:30; 09:00; 19:00
Výnimočne môže nastať v tomto rozpise zmena. Pozrite si aktuálne oznamy.

Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov