Drahí bratia a sestry,

V týchto dňoch dostávame cenný dar na posilnenie našej viery. Dar, v ktorom sa ukrýva príklad odvahy,
rozhodnosti a ochoty na službu blížnym. Týmto darom je pre nás blahorečenie muža, ktorý dokázal, že
na Božie povolanie je možné odpovedať aj v ťažkých časoch a za mimoriadne náročných okolností.
Vo februári tohto roku Svätý Otec František vydal dekrét o mučeníctve dona Titusa Zemana,
saleziánskeho kňaza, ktorý dokázal žiť Božiu vôľu bez ohľadu na nemilosrdné prenasledovanie zo
strany nepriateľov viery a odporcov Boha. Už o štyri týždne, v sobotu 30. septembra 2017, budeme v
Bratislave sláviť blahorečenie tohto mučeníka za duchovné povolania.

Continue reading

Copyright © 2017 DP & RKC Martin - Sever.
Nedeľné sväté omše: o 7:30, 9:00, 10:30 a 19:00
043/4287 686 | fara@martinsever.sk