Pokoj Vám!
Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta!

Lk 24, 36; Mt 28, 20

Tu nájdete rozličné aktivity, ktoré nás môžu povzbudiť

Novéna o príhovor patrónky proti epidémiám

Je prinajmenšom zvláštne, že patrónka proti epidémiám, ktorú Cirkev uctieva od prvých storočí, sa volá sv. Korona.

Táto svätica a mučenica žila okolo roku 160 po Kristovi v dnešnom Egypte v čase prenasledovania Cirkvi. Keď jej muža usvedčili ako kresťana, neopustila ho, ba práve naopak. Hoci ho prenasledovali, verne stála po jeho boku a podporovala ho. Preto aj sama bola usvedčená z kresťanskej viery a za svoje vyznanie ku Kristovi bola umučená; uviazaná medzi dve palmy a doslova roztrhnutá, keď jej mučiteľ rýchlym pohybom nechal uvoľniť ohnuté palmy nahor.

Jej pamiatka sa uctieva 14. mája. V mariánskom kláštore v Aachene (Nemecko) sa nachádzajú relikvie tejto svätice.

Svätá Korona sa od najstarších dôb mimoriadne uctieva, lebo sa považuje za patrónku proti chorobám a epidémiám. Ak cítite pozvanie, môžete sa touto novénou pridať k tejto tradícii a prosiť ju o príhovor a Božiu ochranu.


Pod pojmom "Novéna" rozumieme podľa praxe prvotnej Cirkvi modlitbu, ktorá sa modlí každý deň deväť po sebe idúcich dní. Novéna je preto veľmi intenzívnou modlitbou. Pritom nie je posvätených iba niekoľko minút prednášanej modlitby, ale aj celý čas týchto deviatich dní je venovaný úmyslu, o ktorý sa prosí. Treba sa pritom snažiť o to, aby sa tieto dni sústredili na obrátenie a zameranie sa na Boha so zreteľom vyvarovať sa hriechov. Zaiste má zmysel v tomto čase priniesť aspoň malú obetu alebo zapáliť sviečku v spojení s modlitbou a zrieknutím sa niečoho. To dodá našej modlitbe silu a pevnosť!

Bratislavské Hanusove dni 24. - 26. 04. 2020 ONLINE

Dávame do pozornosti špeciálne vydanie kultúrno-akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni ONLINE, ktoré sa uskutočnia už tento víkend 24. - 26. apríla 2020.

Ide o víkend plný diskusií a prednášok na témy týkajúce sa Cirkvi, politiky, ekonomiky, výchovy či teológie a psychológie. Hlavnými hosťami budú pražský  kardinál Dominik Duka, svetoznámy teológ Scott Hahn či singapurský podnikateľ Lawrence Chong, ktorý sa venuje ekonomike spoločenstva inšpirovanej Chiarou Lubichovou. 

Okrem nich sa diváci môžu tešiť na na ďalších kvalitných rečníkov zo Slovenska i zahraničia ako napríklad Rod Dreher, Mark Regnerus, Gabriele Kuby, Max Kašparu alebo pán biskup František Rábek, Štefan Fábry, Peter Soroka, Marcel Gajdoš, Sima Martausová, Peter Janku...

Tlačovú správu o festivale nájdete aj na TK KBS, keď kliknete TU a na stránke nájdete kompletný program festivalu, keď kliknete SEM. Festivalové podujatia bude možné sledovať cez web stránku: www.bhd.sk.

Ponuka novín, časopisov, prednášok pre čitateľov

Ak máte záujem o čítanie novín, časopisov, prednášok v elektronickej verzii, kliknite na konkrétny obrázok

K zakúpeniu elektronické vydanie Katolíckych novín.

Bezplatné elektronické vydanie časopisu Rebrík pre deti.

Bezplatné elektronické vydanie časopisu Naša žilinská diecéza. Mimoriadne na 58-stranách.

Články v časopise Slovo medzi nami.

Bezplatné stiahnutie knihy Vznešenejšia cesta od známeho biblistu prof. Františka Trstenského. Je to vysvetlenie Pavlovho hymnu na lásku.

Paulínky v Čechách ponúkajú na svojej webovej stránke paulinky.cz e-knihy zo svojej ponuky na stiahnutie zadarmo.

Bezplatné stiahnutie Litánie k milosrdnému Bohu. Mníšky cisterciánky v kláštore Magdenau (Švajčiarsko) ich sa denne modlia. "Ich pokojný rytmus nám pripomína jemné kolísanie kolísky, v ktorej matka kolíše svoje dieťa, aby si upokojilo vyľakané srdce a pokojne zaspalo," píšu na svojej stránke. Litánie sú silne inšpirované biblickými textami.

Modlitba k svätému Rochusovi, patrónovi proti epidémiám. Ide o krátku modlitbu, ktorú sa môžeme modliť aj denne.

Cirkev umožnila získanie úplných odpustkov

Správa z 22. 3. 2020

(archívna snímka)

  • chorým na koronavírus, osobám v karanténe, zdravotníckym pracovníkom a rodinným príslušníkom, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19: odpustkový úkon je modlitba Verím v Boha, Otče náš a Zdravas Mária;
  • tým, ktorí sa ocitnú bezprostredne v blízkosti smrti bez možnosti prijať pomazanie chorých a viatikum - uctením si Ukrižovaného alebo kríža. Tiež je dôležité vzbudiť si dokonalú ľútosť, čo znamená prosiť o odpustenie, pretože som ublížil milujúcemu Bohu;
  • všetci ostatní môžu získať tieto odpustky, ak adorujú Eucharistiu alebo čítajú Sväté písmo aspoň pol hodinu, prípadne sa pomodlia ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých Boh povolal k sebe.

Je potrebné mať túžbou aj po splnení obvyklých troch podmienok, a to hneď ako to bude možné: vylúčiť pripútanosť akémukoľvek hriechu, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.

Rozličné zaujímavosti

Posledná aktualizácia z 5. 4. 2020

Nápad anglikánskych biskupov z Anglicka: "Prečo sa nepomodliť Modlitbu Pána - Otče náš -, kým si umývate ruky?" Trvá to približne toľko, koľko odporúčaných 20 sekúnd...


V televíznych či streamovaných sv. omšiach sa kňazi zvyknú modliť modlitbu duchovného sv. prijímania. Ide o vzbudenie túžby, aby Ježiš obdaroval človeka svojimi milosťami, ako keby prijal Eucharistiu. Ponúkame modlitbu Svätého Otca k duchovnému sv. prijímaniu: 

K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie, na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

 


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov