Sviatosť krstu

V prípade záujmu o vyslúženie tejto sviatosti, je potrebné sa vopred nahlásiť na farskom úrade a dohodnúť sa na predkrstných náukách a iných náležitostiach. Stačí, ak krst nahlási jeden z rodičov v úradných hodinách, po telefonickom dohovore aj mimo nich.

 

Podmienky na krstného rodiča (porov. CIC, kán. 874 §1):

 • určuje ho krstenec alebo jeho rodičia a má úmysel túto úlohu plniť
 • vek aspoň 16 rokov
 • katolík, pobirmovaný
 • vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (t.j. zúčastňuje sa nedeľných bohoslužieb, aspoň raz v roku pristupuje k spovedi a Eucharistii, ak žije s partnerom/partnerkou, je s ním/s ňou sobášený v katolíckom kostole, nie je postihnutý kánonickým trestom)
 • krstný rodič môže byť jeden alebo dvaja. Ak sú dvaja, vždy je to muž a žena

Svedok krstu (porov. CIC, kán. 874 §2):

 • je člen nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, ktorý túto úlohu vykonáva jedine spolu s katolíckym krstným rodičom

sviatosť krstu vysluhujeme v sobotu o 10.30 bez sv. omše a v nedeľu o 10.30 počas sv. omše (cez letné prázdniny o 9.00)

Termíny krstov 2019

 • jún:  08.06.   09.06.   22.06.   23.06. 

  júl:  06.07.   07.07.   20.07   21.07.

  august: 03.08.   04.08.   17.08. 18.08.   31.08.

  september: 01.09. ďalej vypíšeme neskôr

aktualizácia stránky: máj 23, 2019 @ 8:34 am

& RKC Martin - Sever.
Nedeľné sväté omše: o 7:30, 9:00, 10:30 a 19:00
+421950428128 | fara@martinsever.sk

ochrana osobných údajov